Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zobowiązani do pamięci

Data publikacji 06.01.2023

Od 9. stycznia 2019 roku Patronem Komendy Stołecznej Policji jest podinspektor Policji Państwowej Marian Stefan Kozielewski. Żołnierz i policjant, któremu przez całe życie przyświecała idea wolnej i niepodległej Polski. Zobowiązani do pamięci o naszym Patronie zapraszamy na III część filmu pt. PATRON, która zamyka filmowy tryptyk zrealizowany przez KSP, poświęcony biografii Pana Komendanta Kozielewskiego oraz historii Policji w oparciu o losy naszego niezwykłego Patrona.

Marian Stefan Kozielewski „(…) nie mógł się pogodzić z utratą niepodległej Polski, o którą walczył jako młody chłopak w Legionach, a potem ponownie w podziemiu. Nie potrafił i nie chciał zasymilować się w obcym kraju (…). Pozostał wierny Polsce i Komendantowi << aż po daleki wygnańczy grób>>(…) ”- pisał po śmierci podinsp. Kozielewskiego  w 1964 roku Aleksander Korczyński na łamach wydawanego w Londynie tygodnika emigracyjnego Wiadomości.

- Spotykamy się, by przywrócić pamięć o naszym Patronie zbiorowej pamięci. To nasz obowiązek -  mówił 9. stycznia 2019 roku, podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej naszemu Patronowi, ówczesny Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, którego słowa – uwiecznione w kadrze zawarliśmy w II części filmu -  potraktowaliśmy bardzo poważnie, przygotowując filmowy tryptyk pt. PATRON.

Do udziału w tym przedsięwzięciu zaprosiliśmy dwóch historyków, przedstawiciela rodziny Państwa Kozielewskich oraz bezpośredniego świadka, niezwykle ciekawych, historycznych wydarzeń, który jest synem przyjaciela podinsp. Kozilewskiego. Aby pozyskać archiwalne materiały ilustrujące historyczne wydarzenia podjęliśmy współpracę z Telewizją Polską, Polskim Radiem, a także pięcioma muzeami, na terenie których wykonywaliśmy zdjęcia do filmu. Pomocy przy filmie udzielił nam także Oficer Łącznikowy Policji w Waszyngtonie.

W III części filmu PATRON, dzięki narracji dr. Pawła Brudka z Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Wiktora Cygana z Instytutu Józefa Piłsudskiego, przedstawiamy losy podinsp. Kozielewskiego oraz meandry ówczesnego bezpieczeństwa wewnętrznego w okupowanej przez Niemców oraz Sowietów Polsce, od czerwca 1941 roku poprzez powstanie Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, udział Pana Komendanta w Powstaniu Warszawskim, zakończenie II Wojny Światowej, komunistyczny terror, emigrację i wydarzenia związane ze śmiercią podinsp. Mariana Stefana Kozielewskiego w Waszyngtonie w 1964 roku. Opowieść dopełnia Pani Edwarda Natkańska -  cioteczna siostra Pana Komendanta Kozielewskiego oraz niezwykłe wspomnienia Pana Andrzeja Misiewicza – syna podinsp. PP Jana Misiewicza, który był nie tylko bezpośrednim współpracownikiem, ale także przyjacielem Pana Komendanta Kozielewskiego.

Przybliżamy  także sylwetki dwóch przedwojennych policjantów: służącego w szeregach Policji Państwowej w Warszawie przodownika Stanisława Czajkowskiego oraz Komendanta Jednostki Policji Państwowej w Druskiennikach Kazimierza Korzeniewskiego, których rodziny po obejrzeniu dwóch pierwszych części filmu KSP, odpowiedziały na nasz apel i podzieliły się historiami swoich krewnych, których losy związane były z policyjnym mundurem.

podinsp. Jarosław Florczak

 

Film https://www.youtube.com/watch?v=HGeeNSOfgZs

Powrót na górę strony