Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

35 nowych hybrydowych radiowozów na ulicach Warszawy

Data publikacji 05.01.2023

Od nowego roku na stołecznych drogach pojawiły się radiowozy hybrydowe w nowych policyjnych barwach. To 35 pojazdów marki Suzuki Swace zakupionych z funduszy unijnych, które zasiliły stołeczny Wydział Ruchu Drogowego.

Komenda Stołeczna Policji we współpracy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, realizuje projekt pn. „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T - etap III” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie garnizonu stołecznego Policji. Przedstawiony przez Zespół Funduszy Pomocowych KSP projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 6 mln zł, co pozwoliło na zakup 35 samochodów o napędzie hybrydowym w policyjnej wersji oznakowanej.

Pomimo, iż w ostatnich latach bezpieczeństwo na polskich drogach wyraźnie się poprawiło, liczba ofiar śmiertelnych i liczba rannych wciąż jest zdecydowanie za wysoka. Przyjęte przez UE podejście zakładające „Wizję Zero” oraz bezpieczny system, dążący do wyeliminowania śmiertelnych wypadków drogowych i poważnych obrażeń na drogach europejskich, obliguje również polską Policję, a tym samym Komendę Stołeczną Policji, do uzyskania obranego celu. Jednym z elementów służących poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest sprawny i nowoczesny sprzęt, który obsługują doskonale wyszkoleni funkcjonariusze. Zakupione pojazdy, zapewnią bezpieczeństwo nie tylko użytkownikom dróg, ale również samym policjantom. Nowe „hybrydy” są nie tylko bardzo dynamiczne, ale również ekonomiczne i ekologiczne, a mniej zanieczyszczeń i mniej hałasu to lepsze warunki życia i pracy zarówno dla policjantów stołecznej ”drogówki”, jak i mieszkańców stolicy.

KSP finalizując kolejny projekt z POIŚ udowadnia, iż wydatkowanie środków finansowych UE na właściwe narzędzia przyczynia się do osiągania wspólnych celów, w tym przypadku zwiększenia bezpieczeństwa naszych obywateli.

 

tekst: Zespół Funduszy Pomocowych KSP

film i zdjęcia: sierż. szt. Rafał Markiewicz

Film Radiowozy_hybrydowe_mp4.mp4

Pobierz plik Radiowozy_hybrydowe_mp4.mp4 (format mp4 - rozmiar 32.78 MB)

Powrót na górę strony