Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie roku inwestycyjnego w Komendzie Stołecznej Policji i plany na rok następny

Data publikacji 30.12.2022

Ponad 24 miliony złotych Komenda Stołeczna Policji przeznaczyła w 2022 roku na realizację zamierzeń inwestycyjnych i remontowych związanych z budową nowych obiektów, modernizacją i remontem istniejących oraz zakończeniem innych prac, które znalazły się w kalendarzu inwestycyjnym w mijającym roku. Rok 2023 to kolejne wyzwania inwestycyjne, które planuje Wydział Inwestycji i Remontów KSP.

Mijający rok to dla Komendy Stołecznej Policji moment na podsumowanie inwestycji, jakie zostały zrealizowane w 2022 roku. Obok zakończenia rozbudowy obiektu Komisariatu Policji Warszawa Ursynów, do użytku została oddana nowa siedziba Komisariatu Policji w Jaktorowie. Nadzorujący wszystkie realizowane inwestycje Wydział Inwestycji i Remontów zakończył również modernizację punktu przestrzeliwania broni znajdującego się w Centralnej Składnicy Uzbrojenia KSP w Starej Wsi oraz modernizację obiektu KSP przy ul. Wiśniowej w Warszawie.

Ukończona w lipcu przebudowa Komisariatu Policji Warszawa Ursynów rozpoczęła się w marcu 2019 roku  w ramach przyjętego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji „Programu Modernizacji Policji w latach 2017-2020”.

Inwestycja polegała na przebudowie dotychczasowej siedziby wraz z dobudową nowego skrzydła, które jest uzupełnieniem istniejącego obiektu. Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków budżetu państwa w wysokości ponad 28 milionów złotych.
W czerwcu 2021 roku zostało wydane pozwolenie na użytkowanie nowej części obiektu, a w lipcu 2022 roku zakończono prace modernizacyjne w dotychczasowej siedzibie.

Dzięki tej inwestycji policjanci i pracownicy cywilni mają zapewnione lepsze warunki pracy, ale przede wszystkim podniesiony został poziom obsługi interesantów i osób ze szczególnymi potrzebami.

W nowo oddanej, rozbudowanej siedzibie Komisariatu Policji Warszawa Ursynów, powierzchnia użytkowa wynosi blisko 4150 m2, gdzie etatowo służbę pełni 191 policjantów oraz 14 pracowników cywilnych. W strukturze organizacyjnej Komisariatu znajdują się: Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, Wydział Kryminalny, Wydział Prewencji i Wydział Wywiadowczo – Patrolowy.

Kolejny obiekt Komisariat Policji w Jaktorowie powstał na działce, którą przekazała na ten cel gmina Jaktorów. Budynek spełnia standardy techniczne obowiązujące w obiektach służbowych Policji. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom funkcjonalno-użytkowym powstały właściwe warunki dla obsługi interesantów, również tych z niepełnosprawnością ruchową. Stworzenie nowoczesnego komisariatu wyniosło ponad 4,6 miliona złotych. Prawie 100 tysięcy przekazała na inwestycję gmina Jaktorów.

W nowo oddanym Komisariacie Policji w Jaktorowie, powierzchnia użytkowa wynosi blisko 412 m2, gdzie etatowo służbę pełni 15 policjantów: komendant jednostki, 2 dzielnicowych, 3 policjantów pionu dochodzeniowo-śledczego, 4 dyżurnych, 5 policjantów zespołu patrolowo-interwencyjnego oraz 2 pracowników cywilnych.

Nowy obiekt przyczyni się do zwiększenia sprawności, skuteczności i efektywności Policji, a tym samym znacząco wpłynie na jeszcze większy poziom bezpieczeństwa obywateli. Rejonem działania policjantów są dwie gminy: Jaktorów i Baranów, których łączna powierzchnia wynosi ponad 130 km² i są zamieszkiwane przez około 18 tysięcy osób.

W listopadzie natomiast została ukończona budowa punktu przestrzeliwania broni na terenie Centralnej Składnicy Uzbrojenia KSP w Starej Wsi.

Obiekt ma zapewnić odpowiednie warunki do przeprowadzania przeglądów technicznych i napraw sprzętu uzbrojenia. Takie przeglądy możliwe są tylko w obiektach do tego przystosowanych pod kątem zachowania bezpieczeństwa dla osób wykonujących czynności, jak również osób postronnych.

Celem pobocznym modernizacji była możliwość ewentualnego użytkowania obiektu do przeprowadzania strzelań programowych i sprawdzianów strzeleckich.

Prace objęły stworzenie pomieszczeń do czyszczenia broni,  miejsce oczekiwania na korzystanie ze strzelnicy, WC, tarczownię oraz wykonanie przesłon dolnych w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem urządzeń tarczowych, oświetlenia linii celów, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, parkingu przed budynkiem i chodników. Inwestycja, realizowana od września 2021 do listopada 2022, kosztowała ponad 11 milionów złotych.

Również w listopadzie dobiegła końca przebudowa i rozbudowa budynku Policyjnej Izby Dziecka Komendy Stołecznej Policji przy ul. Wiśniowej w Warszawie. Budynek został dostosowany do obowiązujących przepisów. W trakcie prac poprawiono izolację pionową obiektu, uszczelniono hydroizolację dachową, wymieniono instalację wodno – kanalizacyjną oraz wentylację, a także wymieniono kraty okienne.

Modernizacja obiektu trwała od stycznia 2021 do listopada 2022 i kosztowała prawie 10 milionów złotych.

W przyszłym roku planowane jest zakończenie prac związanych z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim i Posterunku Policji w Leoncinie, a także rozbudową i przebudową Komendy Powiatowej Policji w Otwocku oraz przebudową i modernizacją siedziby Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KSP.

Ponadto w 2023 roku planowana jest przebudowa i modernizacja Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Belwederskiej czy przygotowanie dokumentacji na budowę kompleksu budynków na potrzeby Komendy Rejonowej Policji Warszawa III, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Wydziału Administracyjno – Gospodarczego KSP przy ul. Włochowskiej oraz rozpoczęcie budowy nowego Komisariatu Policji Warszawa Włochy.

 

Tekst: Edyta Adamus

Foto/film: sierż. szt. Rafał Markiewicz

 • Podsumowanie roku inwestycyjnego w Komendzie Stołecznej Policji
  Podsumowanie roku inwestycyjnego w Komendzie Stołecznej Policji
 • Podsumowanie roku inwestycyjnego w Komendzie Stołecznej Policji
  Podsumowanie roku inwestycyjnego w Komendzie Stołecznej Policji
 • Podsumowanie roku inwestycyjnego w Komendzie Stołecznej Policji
  Podsumowanie roku inwestycyjnego w Komendzie Stołecznej Policji
 • Podsumowanie roku inwestycyjnego w Komendzie Stołecznej Policji
  Podsumowanie roku inwestycyjnego w Komendzie Stołecznej Policji
 • Podsumowanie roku inwestycyjnego w Komendzie Stołecznej Policji
  Podsumowanie roku inwestycyjnego w Komendzie Stołecznej Policji
 • Podsumowanie roku inwestycyjnego w Komendzie Stołecznej Policji
  Podsumowanie roku inwestycyjnego w Komendzie Stołecznej Policji

Film Modernizacja_2022.mp4

Pobierz plik Modernizacja_2022.mp4 (format mp4 - rozmiar 32.47 MB)

Powrót na górę strony