Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kampania społeczna pt. „Świadomość” Komendy Stołecznej Policji

Data publikacji 09.01.2023

Zdarzenia związane z przypadkami przestępstw, z jakimi mieliśmy do czynienia w przewozach „na aplikację”, skłoniły kierownictwo Komendy Stołecznej Policji do rozpoczęcia działań prewencyjnych ukierunkowanych na ograniczenie tego zjawiska. Dlatego dziś rozpoczynamy kampanię społeczną pod hasłem „Świadomość”, skierowaną głównie do młodych kobiet, korzystających z przewozu osób „na aplikację”. Stosowne listy intencyjne, wskazujące na zaistnienie problemu, zostały skierowane do rektorów warszawskich uczelni.

Doświadczenia dotyczące reagowania na niebezpieczne sytuacje, do jakich dochodziło na terenie garnizonu stołecznego poprzez organizowanie kampanii społecznych niejednokrotnie pokazały, że takie działania mają sens. Przykładem kampania społeczna ukierunkowana na zwalczanie oszustw popełnianych metodą na tzw. „legendę”. Informacje skierowane do starszych osób przyniosły oczekiwany efekt. Z roku na rok widzimy coraz większą świadomość ze strony osób starszych, które najczęściej padały ofiarami oszustów.

Z naszych obserwacji wynika, że organizowanie kampanii uświadamiających zagrożenie jest kluczem do ograniczenia wszelkiej formy przestępczości, czyli sytuacji niebezpiecznych. Stąd pomysł na zorganizowanie kampanii społecznej, tym razem skierowanej do młodych kobiet, korzystających na terenie garnizonu stołecznego z przewozu osób na tzw. „aplikację”.

Dziś rozpoczynamy działania prewencyjne pod hasłem „Świadomość” mające na celu ograniczenie tego zjawiska. Na ręce rektorów warszawskich uczelni wyższych będą przekazywane listy intencyjne wskazujące na zaistniały problem wraz z grafiką dotyczącą najważniejszych zachowań ograniczających zagrożenie w trakcie korzystania z przewozu „na aplikację”.

Decyzję o podjęciu akcji, mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z przejazdów na tzw. „aplikację” i zwrócenie uwagi na najważniejsze kwestie związane ze zminimalizowaniem ryzyka w tego typu sytuacjach podjął Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak. Koordynacją działań zajął się Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji.

Istotnym jej elementem jest film, który został stworzony na potrzeby kampanii społecznej pod hasłem: „Świadomość”, w którym wystąpiły policjantki służące w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie. Każda funkcjonariuszka wskazuje na co należy zwrócić uwagę przy korzystaniu z przewozów „na aplikację”:

  • pamiętaj, by sprawdzić, czy pojazd posiada właściwe oznakowanie, 
  • zanim wsiądziesz, upewnij się, że to samochód wskazany w aplikacji,
  • nie zapomnij sprawdzić, czy kierowca jest tym samym co wskazany w aplikacji ,
  • warto udostępnić trasę przejazdu osobie zaufanej,
  • nie bój się poprosić o zmniejszenie temperatury, ta może wywołać u ciebie senność, możesz też sama uchylić szybę,
  • nie masz obowiązku odpowiadać na pytania kierowcy, przez cały czas możesz prowadzić rozmowę telefoniczną ze znajomą,
  • pamiętaj, że na każdym etapie możesz zrezygnować z usługi przewozu,
  • w razie zagrożenia, nie zastanawiaj się zatelefonuj pod nr alarmowy 112.

Szczegółowa analiza zdarzeń, które w ostatnich latach miały miejsce na terenie Warszawy i okolicznych powiatów pokazuje, że ostrożność powinny zachować przede wszystkim młode kobiety, często studentki, które wracając do domu ze spotkań, korzystają z tzw. przewozów osób. Dlatego podjęto decyzję, aby w kampanii uwzględnić kierowanie informacji do takich podmiotów, jak uczelnie. Zależy nam również, aby wszystkie niebezpieczne zdarzenia, które zaistniały, były zgłaszane Policji.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że od początku tego roku do 15 listopada policjanci odnotowali 22 zdarzenia, w których zostały wykorzystane kobiety. W porównaniu do tego samego okresu roku minionego to o 8 zdarzeń tego typu więcej. Mamy świadomość, że są to liczby dotyczące zdarzeń zgłoszonych i postępowań prowadzonych jako czyny stwierdzone. Ale wiemy również, że wiele tego typu zdarzeń nie zostało zgłoszonych organom ścigania. W tym miejscu zachęcamy, aby żadnej takiej sytuacji nie pozostawiać bez reakcji ze strony osób poszkodowanych. Wystarczy zwykłe zgłoszenie, aby ze strony Policji zostały podjęte czynności. Tylko w taki sposób możemy walczyć z tego typu przestępstwami, do jakich dochodziło w przewozach osób.

Kampania społeczna to jeden z elementów różnego rodzaju działań ukierunkowanych na zwalczanie tego typu przestępczości. Systematycznie prowadzą je zarówno policjanci pionu kryminalnego, Wydziału Ruchu Drogowego oraz komórek prewencyjnych Komendy Stołecznej Policji. W ostatnim czasie głośno było o akcji koordynowanej przez Komendę Główną Policji, a prowadzonej na terenie Warszawy w okolicach klubów nocnych.

Zadaniem kampanii jest przede wszystkim Świadomość zagrożeń, które w znacznym stopniu mogą ograniczyć występowanie sytuacji niebezpiecznych w trakcie korzystania z przejazdów „na aplikację”.

 

nadkom. Sylwester Marczak, Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznego Policji

Film Swiadomos___FB__inst.mp4

Pobierz plik Swiadomos___FB__inst.mp4 (format mp4 - rozmiar 35.87 MB)

Powrót na górę strony