Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie na Bielanach i w Piasecznie

Data publikacji 17.10.2022

Wczoraj, w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V oraz Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie osoby planowane jako uzupełnienie kadr policyjnych, ćwiczyły mobilizację na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych, rezerwiści nabywali wiedzę policyjną dotyczącą m.in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W KRP Warszawa V na ćwiczenia obronne „Egida-22” stawiło się 20 rezerwistów, którzy mają nadane przez właściwego terytorialnie wojskowego komendanta uzupełnień przydziały organizacyjno- mobilizacyjne do służby zmilitaryzowanej. W Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie natomiast wzięło w nich udział 20 mężczyzn, którzy otrzymali przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostki organizacyjnej Policji przewidzianej do mobilizacji. Ćwiczenia to mechanizm przygotowujący rezerwę kadrową dla Policji na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Jest to również praktyczne sprawdzenie tego, jak działa system powoływania rezerw, ponieważ Policja, obok wojska, jest drugą co do wielkości formacją dysponującą takimi siłami.

W obu jednostkach na rezerwistów czekało kilka obowiązkowych procedur. Ćwiczenia rozpoczęły się od rejestracji i weryfikacji obecności, po których nastąpił apel ewidencyjny.

Uczestnicy ćwiczenia zostali zapoznani z zakresem przydzielonych im zadań służbowych oraz z podstawami prawnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Intensywny program szkolenia przewidywał udział rezerwistów w wielu zajęciach teoretycznych oraz praktycznych. Dzięki temu mieli oni możliwość poznania rodzajów broni, przypomnienia sobie podstaw prawnych jej użycia. Ważnym elementem szkolenia była również pierwsza pomoc i zasady jej udzielania.

Głównym celem tych ogólnopolskich działań było sprawdzenie gotowości jednostek policji przewidzianych do militaryzacji, funkcjonalność procedur i rozwiązań planistycznych przyjętych w zakresie uzupełniania potrzeb osobowych, frekwencji oraz płynności przebiegu procesu przyjęcia osób, które otrzymały przydziały. Przedsięwzięcie miało na celu zapoznanie osób powołanych do odbycia ćwiczeń z planowanymi obowiązkami służbowymi oraz zadaniami planowanymi do wykonania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także specyfiką służby w policji.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2021 - 2035.

 

podinsp. Elwira Brzostowska/asp. Magdalena Gąsowska/ea

 • Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie na Bielanach
  Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie na Bielanach
 • Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie na Bielanach
  Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie na Bielanach
 • Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie na Bielanach
  Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie na Bielanach
 • Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie na Bielanach
  Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie na Bielanach
 • Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie na Bielanach
  Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie na Bielanach
 • Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie na Bielanach
  Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie na Bielanach
 • Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie na Bielanach
  Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie na Bielanach
 • Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie na Bielanach
  Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie na Bielanach
 • Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie na Bielanach
  Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie na Bielanach
 • Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie na Bielanach
  Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie na Bielanach
 • Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie w Piasecznie
  Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie w Piasecznie
 • Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie w Piasecznie
  Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie w Piasecznie
 • Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie w Piasecznie
  Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie w Piasecznie
 • Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie w Piasecznie
  Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie w Piasecznie
 • Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie w Piasecznie
  Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie w Piasecznie
 • Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie w Piasecznie
  Ćwiczenia „EGIDA- 22" w komendzie w Piasecznie
Powrót na górę strony