Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

58 nowo przyjętych policjantów ślubowało strzec porządku i bezpieczeństwa

Słowa policyjnej roty wypowiedziane przez nowo przyjętych funkcjonariuszy dumnie wybrzmiały na uroczystej zbiórce, która odbyła się dzisiaj w Białej Sali Komendy Stołecznej Policji. Szeregi naszego garnizonu zasiliło 47 funkcjonariuszy i 11 funkcjonariuszek. Przed nimi kilkumiesięczny kurs podstawowy, w trakcie którego poznają arkana policyjnego rzemiosła.

Uroczystości w Białej Sali Pałacu Mostowskich rozpoczęły się od złożenia meldunku Komendantowi Stołecznemu Policji, następnie wprowadzono poczet sztandarowy. Nowo przyjęci funkcjonariusze, pełni dumy i powagi, pewnie wypowiedzieli następujące słowa roty:

"Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Gdy umilkły słowa roty głos zabrał Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dzierżak, który zaznaczył, iż jest to dzień szczególny dla każdego nowego policjanta. Wyraził także nadzieję, że ślubowanie w obecności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także pocztu sztandarowego Stołecznego Garnizonu, zapadnie w ich pamięci na całe życie. Komendant Stołeczny Policji zaznaczył, że niesienie pomocy drugiemu człowieku i służba społeczeństwu, któremu zobowiązali się służyć, przynosi ogromną satysfakcję. Nadinspektor Paweł Dzierżak wskazał nowych policjantów jako kontynuatorów ponad stuletniej historii Policji Państwowej, której funkcjonariusze niejednokrotnie poświęcili zdrowie, a także życie, nie tylko na służbie, ale również poza nią. Z podziękowaniami zwrócił się również do rodzin nowo przyjętych funcjonariuszy. Dziękował im za wsparcie dla nich, a ich rodzicom za wychowanie na takich obywateli, którzy nie bacząc na własne interesy, chcą służyć pomocą drugiemu człowiekowi. Młodym policjantom szef Stołecznego Garnizonu życzył wszelkiej pomyślności nie tylko w życiu zawodowym, ale też osobistym.

Do funkcjonariuszy zwrócił się także Kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. Jacek Kuziel, który wskazał jak podniosłym wydarzeniem jest ślubowanie, kiedy to młodzi ludzie wybierają służbę ojczyźnie. Nawiązał również do św. Michała Archanioła walczącego ze złem, którego wizerunek widoczny jest na sztandarze stołecznej komendy. Przypomniał młodym policjantom, że będą każdego dnia walczyć ze złem w każdej postaci i by w każdym bliźnim widzieć człowieka, nawet w przestępcy. Zaznaczył, iż by móc skutecznie walczyć ze złem ważna jest nie tylko sprawność fizyczna, ale także siła ducha. Ks. Jacek Kuziel nowo przyjętym policjantom i policjantkom jako wzór do naśladowania wskazał wielkiego patriotę jakim był podinspektor Policji Państwowej Marian Stefan Kozielewski - patron Komendy Stołecznej Policji.

Szeregi naszego garnizonu zasiliło 47 funkcjonariuszy i 11 funkcjonariuszek. Młodych policjantów czeka kilkumiesięczne szkolenie podstawowe. Wtedy też zdobędą oni niezbędną wiedzę z zakresu prawa. Poznają również swoje uprawnienia i obowiązki ciążące na nich w trakcie pełnienia codziennej służby. Nabędą wiedzę z zakresu posługiwania się bronią palną, a także zostaną profesjonalnie przygotowani do przeprowadzania interwencji. Po zakończeniu kursu podstawowego z wynikiem pozytywnym trafią do Oddziałów Prewencji, a także do Wydziału ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

Tekst: sierż. Bartłomiej Śniadała

Zdjęcia: asp. sztab. Krzysztof Chwała 

Film: asp. Rafał Rutkowski

 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
  Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
  Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
  Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
  Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
  Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
  Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
  Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
  Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • 58 nowo przyjętych policjantów ślubowało strzec porządku i bezpieczeństwa
  58 nowo przyjętych policjantów ślubowało strzec porządku i bezpieczeństwa

Film 58 nowo przyjętych policjantów ślubowało strzec porządku i bezpieczeństwa

Opis filmu: 58 nowo przyjętych policjantów ślubowało strzec porządku i bezpieczeństwa

Powrót na górę strony