Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Terror II Wojny Światowej – pamiętamy!

Data publikacji 01.09.2022

83 lata temu III Rzesza Niemiecka rozpoczęła II Wojnę Światową atakiem na II Rzeczypospolitą. Agresja ta w konsekwencji pochłonęła życie dziesiątek milionów ofiar na całym świecie, w tym około 6 milionów obywateli państwa polskiego, które jako pierwsze w Europie przeciwstawiło się hegemonii totalitarnej i nazistowskiej ideologii. Historię nazistowskiej, a później komunistycznej tyranii, które odcisnęły piętno na narodach świata, prezentujemy Państwu w oparciu o wojenny życiorys Komendanta stołecznych stróżów prawa, podinsp. Policji Państwowej Mariana Stefana Kozielewskiego, w II części filmu KSP „Patron”.

Polacy pierwsi w Europie, we wrześniu 1939 roku podjęli walkę najpierw z faszystowskim, a od 17 września z komunistycznym terrorem, który kwestionował prawa narodów europejskich do suwerenności. Przeważająca agresja obu tyranii spowodowała totalne zburzenie obowiązującego wówczas porządku prawnego w Europie i na świecie oraz zmiany na geopolitycznych mapach świata na kilka lat. W historiografii znane są fakty, świadczące o heroicznych postawach polskich żołnierzy, walczących na wszystkich frontach II Wojny Światowej, a także innych formacji mundurowych II Rzeczypospolitej, w tym także Policji Państwowej.

Od 2019 roku Patronem Komendy Stołecznej Policji jest podinsp. PP Marian Stefan Kozielewski. W prezentowanym Państwu filmie przedstawiamy fragmenty życiorysu naszego Patrona w czasie II Wojny Światowej i jego wpływu na przebieg działań wojennych, nie tylko na ziemiach polskich, okupowanych przez III Rzeszę, ale także innych frontach, na których walczyły alianckie siły zbrojne, czego przykładem jest spotkanie młodszego brata Komendanta Kozielewskiego, Jana Romualda Kozielewskiego (Karskiego) z Prezydentem USA  Franklinem Delano Roosevelt’em  28.07.1943 roku.

Za naszym pośrednictwem historię niezwykłych dziejów Mariana Stefana Kozielewskiego opowiada cioteczna siostra braci Kozielewskich, Pani Edwarda Natkańska, syn przyjaciela Pana Komendanta PP, Pan Andrzej Misiewicz, historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego Pan dr Paweł Brudek. Narracja jest uzupełniana także archiwalnymi materiałami z zasobów Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia, gdzie swoje świadectwo o heroicznych czynach Polskiego Państwa Podziemnego daje także sprawiedliwy wśród Narodów Świata, Jan Karski (Jan Romuald Kozielewski).

Życząc udanego spotkania z historią przy oglądaniu II części filmu „PATRON”, jednocześnie zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Komunikacji Społecznej KSP wszystkich Państwa, którzy w swoich prywatnych archiwach mają pamiątki związane z bezpieczeństwem, zwłaszcza dotyczącym okresu po wybuchu II Wojny Światowej, które za Państwa zgodą, mogłyby być wykorzystane w III części naszego filmu.

podinsp. Jarosław Florczak
Marek Szałajski

https://www.youtube.com/watch?v=49PcydinGSY&t=61s

 

Film https://www.youtube.com/watch?v=49PcydinGSY&t=61s

Powrót na górę strony