Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowali przed rozpoczęciem kursu

Data publikacji 08.08.2022

72 nowych policjantów wypowiedziało dziś słowa roty. Uroczysta zbiórka z okazji ślubowania odbyła się w na dziedzińcu Komendy Stołecznej Policji. 58 funkcjonariuszy i 14 funkcjonariuszek, rozpoczynających służbę w garnizonie stołecznym, po przeszkoleniu podstawowym zasili oddział prewencji oraz trafi do jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji.

Po złożeniu meldunku I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji wprowadzono poczet sztandarowy, po czym 14 policjantek i 58 policjantów, którzy pomyślnie przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego, wypowiedziało słowa roty za I Zastępcą Komendanta Stołecznego Policji ds. kryminalnych insp. Krzysztofem Smelą: „… ślubuję służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…) pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom RP, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych (…) strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej (…)”.

Po złożeniu ślubowania, nowych policjantów uroczyście powitał I Zastępca Komendanta Stołecznego insp. Krzysztof Smela: - Jestem dumny, że mogłem Was powitać w szeregach policjantów garnizonu stołecznego. Na pewno ten dzisiejszy dzień na długo pozostanie w Waszej pamięci, dlatego że to właśnie tutaj w Pałacu Mostowskich, w siedzibie Komendy Stołecznej Policji, przed Konstytucją Rzeczypospolitej, sztandarem Komendy Stołecznej Policji wypowiedzieliście słowa roty ślubowania.

Zwracając się do nowych policjantów i policjantek Komendant podkreślił, że po ukończeniu kursu podstawowego trafią do komend rejonowych i powiatowych policji, a także do komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej: - podczas Waszej kariery niektórzy z Was będą zmieniać jednostki i komórki organizacyjne tak, aby każdy z Was znalazł dla siebie to najlepsze miejsce, na którym będzie się spełniał bardzo dobrze zawodowo i doskonale czuł.

Jak zauważył Komendant insp. Smela podczas służby w Komendzie Stołecznej oprócz podstawowych zadań, policjanci będą mieli możliwość wykonywania także tych najtrudniejszych: - będziecie brali udział w zabezpieczeniu uroczystości z udziałem najwyższych władz państwowych, zabezpieczać wizyty prezydentów i premierów najważniejszych państw na świecie, czy też zgromadzeń publicznych i największych imprez masowych. Będziecie mieli również możliwość służyć w wyspecjalizowanych komórkach pionu kryminalnego Komendy Stołecznej Policji i zwalczać przestępczość.

- Pamiętajcie, zawód policjanta to nie praca, to służba – podsumował I Zastępca Komendanta Stołecznego – niech słowa roty ślubowania towarzyszą Wam przez całą Waszą karierę, zarówno w chwilach, kiedy będziecie odnosić największe sukcesy, ale także w trudnych momentach. To, że wstąpiliście w szeregi Policji świadczy o Waszej odwadze i determinacji, pamiętajcie jednak, że jest to także wielkie zobowiązanie wobec społeczeństwa.

O zawodzie policjanta jako służbie, zwracając się do nowo przyjętych policjantów, mówił również Kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. Jacek Kuziel: – służyć, czyli pomagać, oddawać siebie, iść z pomocą tym, którzy tej pomocy potrzebują. Chronić, strzec bezpieczeństwa, przestrzegania prawa. To wszystko wiąże się, czy tego chcemy, czy nie z zasadami, które istnieją od samego początku ludzkości (…). Jest to związane z naszym codziennym życiem. Dołączacie do grupy Policji Państwowej, która opiera się na pięknych tradycjach.

Niebawem policjanci rozpoczną kilkumiesięczny kurs, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne w służbie.

Po ukończeniu szkolenia podstawowego policjanci rozpoczną pracę w stołecznym garnizonie.

Tekst: Edyta Adamus

Zdjęcia: asp. sztab. Krzysztof Chwała 

Film: asp. Rafał Rutkowski

Film Slubowanie_08_08_2022r.mp4

Pobierz plik Slubowanie_08_08_2022r.mp4 (format mp4 - rozmiar 24.93 MB)

Powrót na górę strony