Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca Komendy Stołecznej Policji z Akademią Sztuki Wojennej

Data publikacji 08.07.2022

Współpraca Komendy Stołecznej Policji z Akademią Sztuki Wojennej nabrała nowego wymiaru. Uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy przedstawicielami obu instytucji odbyło się dziś w Białej Sali Komendy Stołecznej. Podjęte formy współdziałania mają podnieść jakość kształcenia funkcjonariuszy i pracowników oraz studentów, propagować działalność w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego i powszechnego, jak również profilaktyki w zapobieganiu przestępczości, a także wpływać na kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych.

Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak podpisał dziś porozumienie o współpracy Komendy Stołecznej Policji z Akademią Sztuki Wojennej. Uczelnię podczas uroczystego podpisania porozumienia reprezentował płk dr hab. inż. Andrzej Soboń, profesor Akademii Sztuki Wojennej, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, reprezentujący gen. bryg. dr. Roberta Kosowskiego, Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej.

Porozumienie dotyczy współpracy obu instytucji w zakresie dydaktyki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ale też promocji służby w Policji oraz służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach podpisanego porozumienia Akademia Sztuki Wojennej będzie prowadziła szkolenia oraz wykłady dla funkcjonariuszy i pracowników Komedy Stołecznej Policji z zakresu bezpieczeństwa narodowego, umożliwi uczestnictwo w krajowych oraz międzynarodowych seminariach i konferencjach naukowych organizowanych przez Akademię. Współpraca będzie dotyczyła także promowania służby i pracy w Policji wśród studentów uczelni, a także propagowania informacji na temat przedsięwzięć Komendy Stołecznej Policji realizowanych w zakresie promocji bezpieczeństwa.

Ze strony Komendy Stołecznej Policji współpraca obejmie prowadzenie zajęć ze studentami Akademii Sztuki Wojennej w zakresie funkcjonowania Komendy Stołecznej Policji, umożliwienia odbycia studentom Akademii staży i praktyk studenckich, a także odbywania studentom, żołnierzom i pracownikom uczelni wizyt studyjnych w Komendzie Stołecznej Policji oraz uczestniczenia w krajowych i międzynarodowych seminariach oraz konferencjach naukowych organizowanych przez KSP.

Tekst: Edyta Adamus

 

  • Współpraca Komendy Stołecznej Policji z Akademią Sztuki Wojennej
    Współpraca Komendy Stołecznej Policji z Akademią Sztuki Wojennej
  • Współpraca Komendy Stołecznej Policji z Akademią Sztuki Wojennej
    Współpraca Komendy Stołecznej Policji z Akademią Sztuki Wojennej
  • Współpraca Komendy Stołecznej Policji z Akademią Sztuki Wojennej
    Współpraca Komendy Stołecznej Policji z Akademią Sztuki Wojennej
Powrót na górę strony