Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Eko-radiowozy na stołecznych drogach”

Data publikacji 05.07.2022

Świadome implementowanie nowoczesnych pro-ekologicznych technologii w dziedzinie transportu w Komendzie Stołecznej Policji znalazło swoje odzwierciedlenie w już zakończonych i obecnie realizowanych przez Zespół Funduszy Pomocowych KSP projektach, z wykorzystaniem środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dniu 20 czerwca br. Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Konrad Chmielewski podpisał kolejną umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Eko-radiowozy na stołecznych drogach”.

20 czerwca br. Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Konrad Chmielewski podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Eko-radiowozy na stołecznych drogach”. Jest to już trzeci projekt umożliwiający zakup samochodów z napędem elektrycznym przeznaczonych dla stołecznych policjantów.

Dwa pierwsze projekty dały możliwość zakupu 11 samochodów oznakowanych o napędzie elektrycznym, które zasiliły komendy rejonowe policji oraz zapewniły instalację 6 stacji ładowania. Eko-radiowozy służą policjantom z pionów prewencji zarówno do patrolowania stołecznych ulic, jak i stanowią wsparcie w codziennej służbie policjantów dzielnicowych.

Obecnie podpisana umowa o wartości 1.1 mln zł obejmuje dofinansowanie na kwotę 500.000 złotych i umożliwi zakup kolejnych 5 samochodów elektrycznych, tym razem nieoznakowanych oraz zamontowanie dodatkowych 3 stacji ładowania.

Podpisana umowa to kolejny etap działań wpływających na proces zwiększenia ilości pojazdów elektrycznych w gospodarce transportowej KSP, służącej poprawie bezpieczeństwa w garnizonie stołecznym. Rozwój infrastruktury transportowej podejmowany przez Komendę Stołeczną Policji stanowi nie tylko troskę o prawidłowe zabezpieczenie działań policjantów na rzecz bezpieczeństwa, ale również wspieranie procesów ekologicznych.

Tekst: Zespół Funduszy Pomocowych

 

Powrót na górę strony