Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Efektywna współpraca Centrum Unijnych Projektów Transportowych z Komendą Stołeczną Policji

Data publikacji 05.07.2022

Komenda Stołeczna Policji rozpoczęła współpracę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w 2018 roku, realizując projekt pn. „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T”. Współdziałanie to miało na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i trwa do dnia dzisiejszego.

 

 

Realizacja pierwszego projektu pozwoliła na zakup sprzętu, który trafił do komórek ruchu drogowego w postaci: Ambulansów Pogotowia Ruchu Drogowego, pojazdów o podwyższonych parametrach technicznych z wideorejestratorami, holowników specjalistycznych oraz Mobilnych Centrów Nadzoru Ruchu Drogowego wraz z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Zakupiony sprzęt służy na co dzień zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W 2020 roku Komenda Stołeczna Policji wraz z CUPT rozpoczęła realizację II etapu ww. projektu. Został on dedykowany poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zakup m.in.: motocykli, dymomierzy czy analizatorów spalin samochodowych.

Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę Komendy Stołecznej Policji z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, dążących do poprawy bezpieczeństwa na drogach garnizonu stołecznego, podjęto decyzję o przygotowaniu i złożeniu przez Zespół Funduszy Pomocowych KSP kolejnego wniosku aplikacyjnego, mającego na celu kontynuację dotychczas podjętych działań w zakresie bezpieczeństwa na drogach.

Dokumentacja aplikacyjna uzyskała akceptację  CUPT i w dniu 24 czerwca br. Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Konrad Chmielewski podpisał umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T-etap III”, którego dofinansowanie wyniesie prawie 6 mln zł. Przyznane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup 35 samochodów w policyjnej wersji oznakowanej o napędzie hybrydowym.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie liczby wypadków drogowych oraz ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko poprzez zastąpienie starszych, wyeksploatowanych samochodów, nowymi pojazdami o napędzie hybrydowym. Są one nie tylko ekonomiczne i ekologiczne, ale również bardzo dynamiczne.

Zakupione w ramach projektu pojazdy, będą również wykorzystywane przez funkcjonariuszy w codziennej służbie w celu eliminowania ze stołecznych dróg kierowców będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, którzy stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i innych użytkowników ruchu.

 

 

"Komenda Stołeczna Policji informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można zgłaszać poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci"

 

Tekst: Zespół Funduszy Pomocowych

 

Powrót na górę strony