Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta Komendanta Policji z Helsinek w Warszawie

Data publikacji 08.06.2022

W dniach 5 - 7 czerwca 2022 r. na zaproszenie Komendanta Stołecznego Policji wizytę w Warszawie złożył Komendant Policji z Helsinek - Pan Lasse Aapio, któremu towarzyszył Pan Juha Hakola - Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Komendy Policji w Helsinkach. Przedmiotowa wizyta poświęcona była działaniom stołecznej Policji w związku z napływem uchodźców wojennych z Ukrainy.

W dniu 6 czerwca 2022 roku goście odwiedzili Stołeczne Stanowisko Kierowania Komendy Stołecznej Policji, gdzie zostali przywitani przez nadinsp. Pawła Dzierżaka - Komendanta Stołecznego Policji. W ramach wizyty goście wysłuchali prezentacji nadkom. Grzegorza Proczki - Zastępcy Naczelnika Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP, który przedstawił informacje na temat zadań związanych  z konfliktem zbrojnym za wschodnią granicą. Gościom zaprezentowano również bieżącą pracę wydziału.

Kolejnym punktem programu była wizyta w podległym Wojewodzie Mazowieckiemu ośrodku pobytowym dla cudzoziemców znajdującym się w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, gdzie goście z bliska mogli poznać sytuację uchodźców z Ukrainy w Polsce. Po obiekcie delegację z Finlandii oprowadził Pan Andrzej Wasielewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Obecny na spotkaniu mł. insp. Michał Spychaj - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie udzielił przedstawicielom strony fińskiej odpowiedzi na  pytania odnośnie działań Policji w celu zabezpieczenia porządku publicznego wokół wspomnianego ośrodka.

W dniu 7 czerwca 2022 roku, zagraniczni goście mogli zapoznać się z pracą Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie. Rolę gospodarza podczas wizyty pełnił kom. Jerzy Lach, Zastępca Komendanta Komisariatu Rzecznego Policji.

Wizyta delegacji fińskiej stanowi dopełnienie tegorocznej wizyty Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dzierżaka w Helsinkach, gdzie odbyła się Konferencja Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich.

Tekst: Gabinet KSP/ea

 

  • Wizyta Komendanta Policji z Helsinek w Warszawie
    Wizyta Komendanta Policji z Helsinek w Warszawie
  • Wizyta Komendanta Policji z Helsinek w Warszawie
    Wizyta Komendanta Policji z Helsinek w Warszawie
  • Wizyta Komendanta Policji z Helsinek w Warszawie
    Wizyta Komendanta Policji z Helsinek w Warszawie
Powrót na górę strony