Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Film KSP pt. „PATRON”

Data publikacji 15.04.2022

Patronem Komendy Stołecznej Policji jest podinspektor Policji Państwowej Marian Stefan Kozielewski. O ludziach formatu naszego Bohatera Adam Mickiewicz pisał w III części Dziadów, że „są jak lawa (…), a ich wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi(…)”. W czasach rozbiorów to właśnie tacy ludzie jak Marian Stefan Kozielewski dawali nadzieję, że mimo zniewolenia, żar ich wolności doprowadzi kiedyś do zrzucenia zaborczych kajdan i Polska będzie wolna. Dzieje podinsp. Kozielewskiego są niezaprzeczalnym przykładem bezinteresownej gotowości do poświęceń dla narodu i ojczyzny w imię człowieczeństwa i poszanowania prawa do pokojowego współistnienia narodów. Zobowiązani do krzewienia pamięci o naszym Bohaterze, prezentujemy Państwu film pt. „PATRON”, który jest pierwszą filmową próbą przedstawienia życiorysu podinsp. PP Mariana Stefan Kozielewskiego. Żołnierza, policjanta, którego działania miały istotny wpływ na formowanie się i bezpieczeństwo Rzeczpospolitej.

Podinspektor Marian Stefan Kozielewski jest patronem Komendy Stołecznej Policji od 9. stycznia 2019 roku. Podczas uroczystości nadania patronatu  Gabinet Komendanta Stołecznego Policji przygotował wystawę poświęconą Patronowi  oraz Policji Państwowej II Rzeczpospolitej. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w KSP miało bardzo uroczysty charakter i przebiegało w podniosłej atmosferze, o czym na portalu KSP informowała podinsp. Anna Kędzierzawska w następujący sposób:

https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/168250,Podinsp-Marian-Stefan-Kozielewski-Patronem-KSP.html

Urodzony 6 września 1897 roku w Łodzi  Marian Stefan Kozielewski już jako nastolatek angażował się w działania na rzecz odzyskania niepodległości przez nieobecną od 1795 roku na mapach Europy Polskę. Pragnienie wolności było w 17-letnim Kozielewskim tak silne, że potajemnie, wbrew swojej matce uciekł z domu i wstąpił do Legionów Polskich, by tam spełnić swój i innych Polaków sen o wolności. To wydarzenie, będzie miało istotny wpływ na cały biogram przyszłego Komendanta stołecznych stróżów prawa, podinspektora Policji Państwowej, o czym na naszych łamach już w 1999 roku pisał Roman Miśkiewicz z Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji:

https://hit.policja.gov.pl/hit/do-pobrania/181966,Biogram-Mariana-Stefana-Kozielewskiego-patrona-Komendy-Stolecznej-Policji.html

Z części I filmu PATRON, do obejrzenia którego serdecznie Państwa zapraszamy, będzie można dowiedzieć się m.in. tego, co na temat Mariana Stefana Kozielewskiego mówił jego młodszy brat Jan Kozielewski, który później na swoje nazwisko przybrał konspiracyjny pseudonim z czasów II Wojny Światowej i dla świata jest obecnie znany jako Jan Karski. Pokazaliśmy, co mówił Józef Piłsudski widząc 17-letniego Kozielewskiego, który chciał walczyć za Polskę, czy można było bezkarnie nie wpuścić do Komendy Głównej Policji ówczesnego prezesa Najwyższej Izby Kontroli, dlaczego na jednym z pierwszych świąt 3. maja zatrzymano samochód z Józefem Piłsudskim i co z tego wynikło oraz do czego ówcześni policjanci używali brył lodu? Przenosząc Państwa do czasów II Rzeczpospolitej pragniemy pokazać, czym był etos ówczesnej policyjnej służby i jak przejawiała się wówczas, przysłowiowa ułańska fantazja. Ukazujemy także wiele obrazów z życia przedwojennej Warszawy.

II część filmu to fragmenty życiorysu naszego Patrona w czasie II Wojny Światowej i jego wpływ na przebieg działań wojennych, nie tylko na ziemiach polskich, okupowanych przez III Rzeszę, ale także innych frontach, na których walczyły alianckie siły zbrojne, czego przykładem jest spotkanie młodszego brata Komendanta Kozielewskiego, Jana Romualda Kozielewskiego (Karskiego) z Prezydentem USA  Franklinem Delano Roosevelt’em  28.07.1943 roku.

Ostatnia, III część filmu PATRON, dzięki narracji dr. Pawła Brudka z Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Wiktora Cygana z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przedstawia losy podinsp. Kozielewskiego oraz meandry ówczesnego bezpieczeństwa wewnętrznego w okupowanej przez Niemców oraz Sowietów Polsce, od czerwca 1941 roku poprzez powstanie Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, udział Pana Komendanta w Powstaniu Warszawskim, zakończenie II Wojny Światowej, komunistyczny terror, emigrację i wydarzenia związane ze śmiercią podinsp. Mariana Stefana Kozielewskiego w Waszyngtonie w 1964 roku. Opowieść dopełnia Pani Edwarda Natkańska - cioteczna siostra Pana Komendanta Kozielewskiego oraz niezwykłe wspomnienia Pana Andrzeja Misiewicza - syna podinsp. PP Jana Misiewicza, który był nie tylko bezpośrednim współpracownikiem, ale także przyjacielem Pana Komendanta Kozielewskiego.

W naszym filmie przybliżamy także sylwetki dwóch przedwojennych policjantów: służącego w szeregach Policji Państwowej w Warszawie przodownika Stanisława Czajkowskiego oraz Komendanta Jednostki Policji Państwowej w Druskiennikach Kazimierza Korzeniewskiego, których rodziny po obejrzeniu dwóch pierwszych części filmu KSP, odpowiedziały na nasz apel i podzieliły się historiami swoich krewnych, których losy związane były z policyjnym mundurem.

Link do filmu "PATRON" część I

Link do  filmu "PATRON" część II

Link do  filmu "PATRON" część III

W naszych archiwach znajduje się również film pt. "Przeleciał wiatr, przefrunął ptak i stało się cmentarzysko ..." - poświęcony pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej:

Link do filmu "Przeleciał wiatr, przefrunął ptak i stało się cmentarzysko ..."

a także wywiad ze zmarłym 11 lipca 2022 roku pułkownikiem Stanisławem Sierawskim:

Link do filmu pt. "Trzeba kochać nasz kraj, bo jest za co"

 

podinsp. Jarosław Florczak

Film https://www.youtube.com/watch?v=uVA9dIvEab8

Film https://www.youtube.com/watch?v=49PcydinGSY&t=61s

Film https://www.youtube.com/watch?v=HGeeNSOfgZs

Film https://www.youtube.com/watch?v=N4g6AaMR83g

Film https://www.youtube.com/watch?v=CcP-BuOzsxk

Powrót na górę strony