Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Certyfikacja koni w Komendzie Stołecznej Policji

Data publikacji 12.04.2022

Czterej jeźdźcy z Sekcji Konnej Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP uzyskali uprawnienia do udziału w zabezpieczeniu imprez masowych o podwyższonym ryzyku na ujeżdżanych przez siebie koniach. Lont, Bas, Rywal i Pirat wraz z jeźdźcami przystąpiły do egzaminu II stopnia, który odbył się na Szczęśliwcach. Egzamin polegał na sprawdzeniu współpracy konia z jeźdźcem, wykonaniu próby zwanej czworobokiem ujeżdżeniowym oraz odważnościowej. Natomiast dziś do egzaminu I stopnia przystąpili jeźdźcy na koniach zakupionych przez Komendę Stołeczną Policji w ubiegłym roku.

W Sekcji Konnej Komendy Stołecznej Policji trwają egzaminy I i II stopnia jeździeckiego. Spośród 22 koni, jakimi dysponuje stołeczna Policja 8 wzięło udział w próbie polegającej na symulacji naruszenia ładu i porządku publicznego. Pozytywnie egzamin II stopnia przeszły cztery: Lont, Bas, Rywal i Pirat. Ich jeźdźcy uzyskali tym samym uprawnienia do zabezpieczania imprez masowych o podwyższonym ryzyku.

Egzamin, który miał miejsce na Szczęśliwicach polegał na sprawdzeniu współpracy koni z jeźdźcami, a także wykonaniu prób: czworoboku ujeżdżeniowego i odważnościowej.

Do egzaminu na I stopień jeździecki przystąpiły natomiast konie, które w ubiegłym roku zostały zakupione przez Komendę Stołeczną Policji. Spośród 10 z nich, 6 mogło przystąpić do sprawdzianu współdziałania pododdziału pieszego z pododdziałem konnym, który miał miejsce na terenie Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego. Jeźdźcy wraz z końmi przystąpili do ćwiczeń polegających na sprawdzeniu umiejętności jeździeckich w podchodach, zwrotach, próbie odważnościowej oraz czworoboku ujeżdżeniowym.
Kolejna część egzaminu obejmowała legitymowanie, skoki, otwieranie furtki i szlabanów, skoki przez ławkę, przejście przez ogień oraz rów z wodą, a także przewracanie beczki.

Uzyskanie I stopnia jeździeckiego umożliwia im służbę w patrolowych służbach konnych oraz udział w zgromadzeniach o małym stopniu ryzyka.

Tekst: Edyta Adamus

 

 

Film 11_04_22_egamin_na_jezdzca_konsola.mp4

Pobierz plik 11_04_22_egamin_na_jezdzca_konsola.mp4 (format mp4 - rozmiar 38.04 MB)

Powrót na górę strony