Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana na stanowisku Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki

Data publikacji 28.02.2022

W Białej Sali Komendy Stołecznej Policji odbyła się uroczystość pożegnania Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki Pana Włodzimierza Pietronia. Jednocześnie zgodnie z decyzją komendanta głównego na to stanowisko został powołany insp. Konrad Chmielewski, dotychczasowy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. W uroczystości uczestniczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Zmiana na stanowisku Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki. W Białej Sali Komendy Stołecznej Policji, odbyła się dziś uroczystość pożegnania zajmującego to stanowisko od 1 grudnia 2017 roku Pana Włodzimierza Pietronia. Żegnający się dziś z garnizonem stołecznym Komendant Pietroń zrealizował wiele istotnych decyzji z zakresu polityki remontowej, zaopatrzenia oraz racjonalnego gospodarowania finansami, wdrożył wiele istotnych zmian organizacyjno-funkcjonalnych. Lata 2017-2021 to okres realizacji ważnych inwestycji w garnizonie stołecznym, których wartość przekroczyła 233 miliony złotych. Pod nadzorem Komendanta Pietronia powstały obiekty na potrzeby funkcjonowania komisariatów w wielu gminach garnizonu stołecznego, przebudowano siedziby komend powiatowych i rejonowych, w tym okresie odnotowano również rozwój floty transportowej Komendy Stołecznej Policji, którą zasiliło ponad 700 nowoczesnych pojazdów.

Obecny na uroczystości I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Agustyniak podkreślił, że mieć dobrych zastępców do spraw logistyki to jest niezwykłe szczęście. W dalszych słowach Komendant podziękował ustępującemu komendantowi za 4 lata pracy na terenie garnizonu stołecznego, która była dostrzegana przez kierownictwo Komendy Głównej Policji. (…) Pan Komendant Pietroń pieniądze wydawał dobrze, a były to największe pieniądze w historii garnizonu stołecznego.

Podziękowania Komendantowi Włodzimierzowi Pietroniowi złożył Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak: - Szanowny Panie Komendancie będzie Pana bardzo trudno zastąpić, jest Pan wybitnym człowiekiem, wybitnym fachowcem w swojej dziedzinie, poświęconym pracy i za to bardzo dziękuję, życząc wszelkiej pomyślności w nowym miejscu pracy.

Za lata współpracy Zastępcy Komendanta Głównego oraz kierownictwu Komendy Stołecznej Policji podziękował Pan Włodzimierz Pietroń, który w ostatnich słowach podkreślił, że dzięki współpracy, wspólnym wysiłkom, uporowi i wspólnym działaniom udało się zrealizować wiele projektów.

Nowym Zastępcą Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki został insp. Konrad Chmielewski, do tej pory pełniący służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu: - dziękuję za okazane zaufanie i za słowa uznania. (…) Znam doskonale realia panujące w Warszawie, znam wszystkie komendy rejonowe i powiatowe, doskonale wiem, z czym Komenda Stołeczna się borykała, z czym obecnie się boryka, zadania zostały jasno określone i nie boję się tych zadań.

Nowy Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki pełni służbę w Policji od 1999 roku.

 

Tekst: Edyta Adamus

Foto: Marek Szałajski

Film: mł. asp. Rafał Rutkowski

 

Film Uroczystos____2_.mp4

Pobierz plik Uroczystos____2_.mp4 (format mp4 - rozmiar 43.85 MB)

Powrót na górę strony