Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie policjantów kadry kierowniczej KSP

Data publikacji 25.02.2022

W Białej Sali w Pałacu Mostowskich odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której pożegnano 9 policjantów kadry kierowniczej stołecznej komendy, którzy zakończyli służbę w garnizonie stołecznym. Każdy z bohaterów uroczystości otrzymał pamiątkowy ryngraf, będący wyrazem uznania za wieloletnią służbę.

Uroczystość rozpoczęła się od scharakteryzowania przebiegu służby każdego z odchodzących na emeryturę policjantów kadry kierowniczej KSP.

Bohaterami spotkania byli:

  • mł. insp. Zenon Maćkowiak, I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI;
  • mł. insp. Sławomir Sobolewski, Komendant Komisariatu Kolejowego Policji;
  • mł. insp. Sebastian Wawrzyniak, Naczelnik Wydziału do walki z Korupcją KSP;
  • mł. insp. Jędrzej Bełz, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku;
  • podinsp. Artur Buczyński, Naczelnik Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP;
  • podinsp. Bogusław Gawryła, Zastępca Naczelnika Wydziału Konwojowego KSP;
  • podinsp. Rafał Tomczewski, Zastępca Komendanta Powiatowego w Legionowie;
  • nadkom. Krzysztof Grzyb, Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KSP;
  • kom. Robert Marszałek – Zastępca Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego KSP.

Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak wręczył pamiątkowe ryngrafy wszystkim odchodzącym na emeryturę policjantom kadry kierowniczej oraz wyróżnił Medalem za Długoletnią Służbę podinsp. Artura Buczyńskiego.

Nadinsp. Paweł Dzierżak podziękował odchodzącym na emeryturę za wieloletnią i trudną służbę oraz sumienne wykonywanie codziennych obowiązków: –  osiągnęliście szczyty kariery zawodowej w życiu każdego policjanta, dla bezpieczeństwa obywateli poświęciliście tyle lat pracy. Życzę Wam, abyście emeryturę spędzali z satysfakcją, zadowoleniem, a zwłaszcza w zdrowiu. Ogromnie Wam dziękuję za dzisiejszą obecność, życząc wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W imieniu kończących służbę policjantów i pracowników kadry kierowniczej podziękowania na ręce Komendanta Pawła Dzierżaka złożył mł. insp. Zenon Maćkowiak, I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI: - bardzo serdecznie chciałem podziękować za możliwość dzisiejszego spotkania, że możemy symbolicznie pożegnać się z mundurem oficera polskiej Policji. Przez wiele lat wielu z nas zapisywało historię swojej służby różnymi zdarzeniami, były chwile przyjemne, bardzo radosne, bo wynikały z różnych sukcesów, czasem bywało trudno, bardzo nerwowo, ale to też był element naszej służby, ale zawsze staraliśmy się z godnością i wielka dumą nosić mundur funkcjonariusz polskiej Policji i każdego dnia wypełniać słowa roty ślubowania, którą składaliśmy rozpoczynając służbę. Nie pełniliśmy tej służby dla siebie, staraliśmy się służyć społeczeństwu najlepiej jak potrafiliśmy. Mam nadzieję, że nam się to udało, i wielu z nas będzie miało poczucie dobrze spełnionego obowiązku.

Tekst: Edyta Adamus

Foto: asp. szt. Krzysztof Chwała

 

Powrót na górę strony