Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci złożyli ślubowanie

Data publikacji 20.01.2022

21 nowych policjantów wypowiedziało dziś słowa roty. Uroczysta zbiórka z okazji ślubowania odbyła się w Białej Sali Komendy Stołecznej Policji. 18 funkcjonariuszy i 3 funkcjonariuszki, rozpoczynający służbę w garnizonie stołecznym, po przeszkoleniu podstawowym zasilą oddział prewencji, podobnie jak ich koledzy, którzy ślubowali w ubiegłym tygodniu.

Po złożeniu meldunku Komendantowi Stołecznemu Policji wprowadzono poczet sztandarowy, po czym 3 policjantki i 18 policjantów, którzy pomyślnie przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego, wypowiedziało słowa roty za Komendantem Stołecznym nadinsp. Pawłem Dzierżakiem: „… ślubuję służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…) pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom RP, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych (…) strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej (…)”.

Po złożeniu ślubowania, nowych policjantów uroczyście powitał Komendant Stołeczny nadinsp. Paweł Dzierżak: - zwieńczenie trudnego okresu dostania się do Policji jest dzień, który zapewne zostanie na zawsze w Waszych sercach, w Waszej pamięci. Dzisiaj złożyliście ślubowanie w obecności najważniejszych symboli dla każdego policjanta, dla każdego Polaka, w obecności flagi państwowej, w obecności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, flagi państwowej i w obecności Sztandaru Komendy Stołecznej Policji, który jest dla każdego policjanta symbolem honoru, godności i dobrego imienia służby, czyli zasad z roty ślubowania. Dziś zobowiązujecie się do pełnienia służby w określonych warunkach, z określonym poświęceniem. Chciałbym, aby z Waszej pamięci nigdy nie uciekło to, na co ślubowaliście, jakie zobowiązanie względem społeczeństwa, względem narodu złożyliście.

Komendant Dzierżak zwrócił też uwagę na to, że od dzisiaj wszyscy ślubujący są pełnoprawnymi policjantami, którzy są zobowiązani do określonego działania, w określonym reżimie, w określonych rygorach odpowiedzialności dyscyplinarnej, podległości służbowej, organizacji hierarchicznej. - Przestrzegajcie tych zasad, niech przyświecają Wam zawsze wtedy, kiedy będziecie mieli wątpliwości, co do prawidłowości swojego działania. Pamiętajcie też, że ślubowaliście również przestrzegać zasad etyki zawodowej, które są wzorowane na zasadach etyki z 20-lecia międzywojennego. Są to zasady proste, jasne, czytelne, ale bardzo trudne w całości do wypełnienia. I ten trud jest przed Wami. Życzę Wam jednak, aby trudności, z jakimi się spotkacie w codziennej służbie nie zniechęciły Was do niej, abyście zawsze mogli służyć ludziom. Życzę Wam, aby Wasz trud dawał Wam satysfakcję, która będzie motorem do codziennego działania.

Niebawem policjanci rozpoczną kilkumiesięczny kurs, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne w służbie.

Po ukończeniu szkolenia podstawowego policjanci rozpoczną pracę w stołecznym garnizonie.

Tekst: Edyta Adamus

 

 • Policjanci złożyli ślubowanie
  Policjanci złożyli ślubowanie
 • Policjanci złożyli ślubowanie
  Policjanci złożyli ślubowanie
 • Policjanci złożyli ślubowanie
  Policjanci złożyli ślubowanie
 • Policjanci złożyli ślubowanie
  Policjanci złożyli ślubowanie
 • Policjanci złożyli ślubowanie
  Policjanci złożyli ślubowanie
 • Policjanci złożyli ślubowanie
  Policjanci złożyli ślubowanie
 • Policjanci złożyli ślubowanie
  Policjanci złożyli ślubowanie
 • Policjanci złożyli ślubowanie
  Policjanci złożyli ślubowanie
 • Policjanci złożyli ślubowanie
  Policjanci złożyli ślubowanie
Powrót na górę strony