Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy

Data publikacji 12.01.2022

Kolejnych 90 nowych policjantów wypowiedziało dziś słowa roty. Uroczysta zbiórka z okazji ślubowania odbyła się na dziedzińcu wewnętrznym Pałacu Mostowskich. 66 funkcjonariuszy i 24 funkcjonariuszki, rozpoczynający służbę w garnizonie stołecznym, po przeszkoleniu podstawowym zasilą oddział prewencji.

Po złożeniu meldunku Komendantowi Stołecznemu Policji wprowadzono poczet sztandarowy, po czym 24 policjantki i 66 policjantów, którzy pomyślnie przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego, wypowiedziało słowa roty za Komendantem Stołecznym nadinsp. Pawłem Dzierżakiem: „… ślubuję służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…) pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom RP, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych (…) strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej (…)”.

Po złożeniu ślubowania, nowych policjantów uroczyście powitał Komendant Stołeczny nadinsp. Paweł Dzierżak: - to dla Was bardzo ważny dzień, który niewątpliwie utkwi w Waszej pamięci, to dzień, w którym spełniacie swoje marzenia, a który jest finałem wielomiesięcznego postępowania kwalifikacyjnego i starania się o przyjęcie w szeregi Policji. Czy jednak staniecie się dobrymi policjantami? To wszystko zależy tylko i wyłącznie od Was. Sobie i Wam życzę, aby tak się stało.

- Dzisiaj złożyliście ślubowanie w obecności najważniejszych symboli dla każdego policjanta, dla każdego Polaka, w obecności flagi państwowej, w obecności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w obecności Sztandaru Komendy Stołecznej Policji, który jest dla każdego policjanta symbolem honoru, godności i dobrego imienia służby, czyli zasad z roty ślubowania. Przestrzegajcie tych zasad, niech przyświecają Wam zawsze wtedy, kiedy będziecie mieli wątpliwości, co do prawidłowości swojego działania. Pamiętajcie też, że ślubowaliście również przestrzegać zasad etyki zawodowej, które są wzorowane na zasadach etyki z 20-lecia międzywojennego. Są to zasady proste, jasne, czytelne, ale bardzo trudne w całości do wypełnienia. I ten trud jest przed Wami. Życzę Wam jednak, aby trudności, z jakimi się spotkacie w codziennej służbie nie zniechęciły Was do niej, abyście zawsze mogli służyć ludziom. Życzę Wam, aby Wasz trud dawał Wam satysfakcję, która będzie motorem do codziennego działania.

Komendant Dzierżak zwrócił też uwagę na to, że każdy z nowy policjant musi mieć świadomość, jak wielka odpowiedzialność na nim spoczywa. Przypomniał o tych, którzy polegli na służbie, a tabliczki epitafijne z ich imionami i nazwiskami znajdują się w Komendzie Głównej Policji. W życzeniach skierowanych do młodych policjantów nadinsp. Paweł Dzierżak wspomniał o ważnej roli, jaką jest odpowiedzialność spoczywająca na policjantach, aby służbę wypełniać dobrze, ale też bezpiecznie.   

W uroczystości udział wziął także Kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. Jacek Kuziel, który zaznaczył, że wstępujący do służby policjanci są na etapie kształtowania swojego intelektu, ale też kształtowania swojej fizyczności, aby już w służbie być najlepszymi. Przy okazji zachęcił młodych funkcjonariuszy do dbania również o swojego ducha. – Nie zapominajcie o nim i kształtujcie go jak najpiękniej jest to możliwe.

Niebawem policjanci rozpoczną kilkumiesięczny kurs, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne w służbie.

Po ukończeniu szkolenia podstawowego policjanci rozpoczną pracę w stołecznym garnizonie.

 

Tekst: Edyta Adamus

Film i foto: nadkom. Jarosław Florczak, sierż. szt. Rafał Markiewicz, Marek Szałajski

 • Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
  Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
  Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
  Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
  Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
  Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
  Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
  Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
  Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
  Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
  Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
  Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
  Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
  Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
  Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy
  Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy

Film Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy

Opis filmu: Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy

Pobierz plik Ślubowanie złożyło 90 nowych funkcjonariuszy (format mp4 - rozmiar 40.07 MB)

Powrót na górę strony