Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uczestniczyliśmy w konferencji „Prawo a kryminalistyka”

Data publikacji 27.10.2021

Wczoraj na auli Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP odbyła się konferencja „Prawo a kryminalistyka” zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych przy współpracy m.in. Komendy Stołecznej Policji, Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie pod patronatem m.in. I Prezesa Sądu Najwyższego.

26 października 2021 roku w godz. 9.00 – 16.00 w Auli Wykładowej im. insp. PP Karola Fuchsa Komendy Stołecznej Policji w Piasecznie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo a kryminalistyka”. Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym przez I Prezesa Sądu Najwyższego, Komendanta Stołecznego Policji, Dyrektora CLKP, Prezesa PWPW S.A., a także Uczelnię Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej w Warszawie,  Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej, Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Policjantów, Inspekcję Transportu Drogowego, Prawników dla Polski, Pracodawców Ziemi Lubelskiej, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży.

Konferencja rozpoczęła się od przywitania gości przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego mgr Krzysztofa Konopkę, Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych dr inż. arch. Adama Baryłkę oraz Naczelnika Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji insp. mgr inż. Sławomira Cisowskiego, którzy pokrótce przedstawili przebieg całego wydarzenia. W spotkaniu uczestniczył również Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. Prewencji insp. Marek Chodakowski.

W pierwszej kolejności mgr Krzysztof Konopka odczytał list Kierownika Katedry Kryminalistyki i Kryminologii Wyższej Szkoły Menadżertskiej prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunona Hołysta, nestora polskich nauk penalnych, który nie mógł osobiście pojawić się na konferencji. Następnie mieliśmy możliwość zapoznać się z  wykładem m.in. prof. dr hab. Tadeusza Tomaszewskiego na temat „Sensy i nonsensy w prawie o biegłych” oraz dr hab. Krzysztofa Wiaka, Sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, który przedstawił wystąpienie na temat „Kryminalizacji zjawiska terroryzmu”. Biegły sądowy Krzysztof Konopka zaprezentował możliwości identyfikacji płci, wieku i zawodu na podstawie kryminalistycznego badania pisma ręcznego. 

Podinsp. mgr Tomasz Przybyła przedstawił badania antroskopijne w praktyce kryminalistycznej, natomiast insp. mgr Sławomir Cisowski omówił rolę Policji w kryminalistycznym badaniu dokumentów oraz zaprezentował efekty działań Komendy Stołecznej Policji, jako lidera ogólnopolskiego i międzynarodowego projektu "Dokumenty - bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna", finansowanego z programu "Sprawy wewnętrzne", pozostającego w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014 - 2021. W sesjach konferencji uczestniczyli również nauczyciele akademiccy, badacze, twórcy systemów informatycznych, radcy prawni, psychologowie kryminalni, doradcy podatkowi oraz przedstawiciele instytucji, służb i urzędów.

Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z prelegentami.

Spotkanie zakończył mgr Krzysztof Konopka, dziękując wszystkim za obecność w tak ważnym wydarzeniu, które zapewne wejdzie do kalendarza polskich konferencji nauk prawnych.

 

Tekst: mł. asp. Irmina Sulich/insp. Sławomir Cisowski

Zdjęcia: Marek Szałajski

Film: nadkom. Jarosław Florczak

 

 • Konferencja „Prawo a kryminalistyka”
  Konferencja „Prawo a kryminalistyka”
 • Konferencja „Prawo a kryminalistyka”
  Konferencja „Prawo a kryminalistyka”
 • Konferencja „Prawo a kryminalistyka”
  Konferencja „Prawo a kryminalistyka”
 • Konferencja „Prawo a kryminalistyka”
  Konferencja „Prawo a kryminalistyka”
 • Konferencja „Prawo a kryminalistyka”
  Konferencja „Prawo a kryminalistyka”
 • Konferencja „Prawo a kryminalistyka”
  Konferencja „Prawo a kryminalistyka”
 • Konferencja „Prawo a kryminalistyka”
  Konferencja „Prawo a kryminalistyka”
 • Konferencja „Prawo a kryminalistyka”
  Konferencja „Prawo a kryminalistyka”
 • Konferencja „Prawo a kryminalistyka”
  Konferencja „Prawo a kryminalistyka”
 • Konferencja „Prawo a kryminalistyka”
  Konferencja „Prawo a kryminalistyka”
 • Konferencja „Prawo a kryminalistyka”
  Konferencja „Prawo a kryminalistyka”
 • Konferencja „Prawo a kryminalistyka”
  Konferencja „Prawo a kryminalistyka”

Film Konferencja_WDZ.mp4

Pobierz plik Konferencja_WDZ.mp4 (format mp4 - rozmiar 31.54 MB)

Powrót na górę strony