Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nie bądź obojętny na krzywdę zwierząt - zielona strefa

Data publikacji 03.09.2021

Każdy z nas powinien pamiętać, że zwierzę nie jest rzeczą. Jest istotą żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania lub oferowaniu do sprzedaży bądź kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem skontaktuj się z Policją.

Każdy z nas powinien pamiętać, że zwierzę nie jest rzeczą. Jest istotą żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania lub oferowaniu do sprzedaży bądź kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem skontaktuj się z Policją.

Do Twojej dyspozycji stworzyliśmy specjalny adres poczty elektronicznej:

naczelnik.pg@ksp.policja.gov.pl

Informację o podejrzeniu zaistnienia czynów zabronionych można również zgłaszać poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

CITES - Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie, w dniu 3 marca 1973 roku, zwana jest także Konwencją Waszyngtońską lub w skrócie CITES. Celem Konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę i ograniczanie międzynarodowego handlu tymi zwierzętami i roślinami, rozpoznawalnymi ich częściami i produktami pochodnymi. Rzeczpospolita Polska ratyfikowała przystąpienie do Konwencji 12 grudnia 1989 roku. Weszła ona w życie w Polsce 12 marca 1990 roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska pod adresem www.mos.gov.pl/cites-ma

 

Adresy w poszczególnych komendach:

 

KRP Warszawa I - rafal.kocyk@policja.gov.pl.

KRP Warszawa II - dyzurny.krp2@ksp.policja.gov.pl

KRP Warszawa III - oficer.prasowy.krp3@ksp.policja.gov.pl

KRP Warszawa IV - KRPIV.WDS@ksp.policja.gov.pl

KRP Warszawa V - dyzurny.krp5@ksp.policja.gov.pl

KRP Warszawa VI - krp6.zielonastrefa@ksp.policja.gov.pl

KRP Warszawa VII - dyzurny.krp7@ksp.gov.pl

KPP Otwock - oficer.prasowy.otwock@ksp.policja.gov.pl

KPP Mińsk Mazowiecki - oficer.prasowy.minsk-maz@ksp.policja.gov.pl

KPP Wołomin - robert.zastawny@ksp.policja.gov.pl

KPP Legionowo – oficer.prasowy.legionowo@ksp.policja.gov.pl

KPP Nowy Dwór Mazowiecki - nowy-dwor-maz@ksp.policja.gov.pl

KPP Grodzisk Mazowiecki -kppgrodzisk.pg@ksp.policja.gov.pl 

KPP Pruszków - kpp.pruszkow-pg.korupcja@ksp.policja.gov.pl

KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego – oficer.prasowy.warszawa-zach@ksp.policja.gov.pl

KPP Piaseczno – Maciej.Domino@ksp.policja.gov.pl

Powrót na górę strony