Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe obiekty i sprzęt transportowy. Program Modernizacji Policji w Komendzie Stołecznej Policji

Data publikacji 24.07.2021

Lata 2017-2021 to intensywny okres dla Komendy Stołecznej Policji pod względem inwestycyjnym. Za sprawą wdrożonego Programu Modernizacji Policji wiele jednostek podległych KSP zostało zmodernizowanych. Program Modernizacji Policji to również zakup nowego sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Stołecznej Policji. W latach 2017 - 2021 do jednostek garnizonu stołecznego trafiło 536 pojazdów, w tym m.in. 230 oznakowanych, 148 nieoznakowanych, 16 motocykli i 4 pojazdy specjalistyczne.

Budowa nowych komend, komisariatów i posterunków, przebudowa i termomodernizacja istniejących już obiektów oraz zakup nowej floty transportowej to inwestycje, które w latach 2017 – 2020 w podległych sobie jednostkach prowadziła Komenda Stołeczna Policji. Realizacja powyższych projektów była możliwa między innymi dzięki wdrożeniu na lata 2017 – 2020 Programu Modernizacji Policji.

Nowe posterunki Policji

W roku 2020 pracę w nowej siedzibie rozpoczęli policjanci z Posterunku Policji w Prażmowie. Do dyspozycji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w budynku nowej siedziby Posterunku zostały oddane pomieszczenia biurowe odpowiednio wyposażone do rodzaju wykonywanej służby. W budynku o powierzchni 258 m² służbę pełni 8 policjantów. Do ich dyspozycji zaprojektowano również budynek garażowy o wielkości 46 m² na 2 samochody służbowe. W kosztach budowy posterunku partycypował Powiat Piaseczyński.

Na początku bieżącego roku do użytku został oddany Posterunek Policji w Izabelinie. Służbę w nowym obiekcie policjanci rozpoczęli 29.01.2021 r. W ramach inwestycji na działce o powierzchni 1 779 m² powstał prawie 200 metrowy budynek biurowy z garażem, kotłownią gazową, masztem antenowym, W kosztach budowy posterunku partycypował Wójt Gminy Izabelin. Przy współudziale finansowym Gminy Izabelin zakupiono również wyposażenie kwaterunkowe i informatyczne wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej posterunku.

Na początku kwietnia 2021 policjanci wprowadzili się do nowej siedziby Posterunku Policji w Wiązownie. Tutaj powstał budynek biurowy o powierzchni użytkowej prawie 380 m² z garażami z zapleczem technicznym, magazynowym i socjalno-sanitarnym oraz pomieszczeniami biurowymi. W ramach zrealizowanego zadania na potrzeby jednostki zostało zakupione wyposażenie kwaterunkowe i informatyczne. Budowa nowego posterunku uzyskała też dofinansowanie Wójta Gminy Wiązowna.

Również w kwietniu policjanci wprowadzili się do Posterunku Policji w Lesznie. Powstał tutaj budynek biurowy o powierzchni użytkowej ponad 260 m² oraz budynek garażowo – gospodarczy o powierzchni prawie 50 m² wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania posterunku. Nowy obiekt wyposażono w sprzęt informatyczny oraz techniki biurowej i kwaterunku, zagospodarowano również teren zewnętrzny. W kosztach budowy posterunku partycypował Wójt Gminy Leszno.

Ponadto na ukończeniu jest budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli. Policjanci, którzy będą pełnili służbę w nowym obiekcie będą dysponowali ponad 200 metrowym, w pełni wyposażonym budynkiem biurowym z garażem na samochody służbowe. Oddanie do użytkowania obiektu zaplanowano na IV kwartał bieżącego roku.

Budowa komisariatów

Obok posterunków na terenie garnizonu stołecznego w nowych siedzibach funkcjonują cztery komisariaty. Od 2020 roku w nowych, wyposażonych w niezbędny sprzęt kwaterunkowy i teleinformatyczny, budynkach komisariatów służbę pełnią policjanci z Raszyna, Mrozów, Radzymina i Pomiechówka. W kosztach budowy tych obiektów partycypowały władze samorządowe.

Ponadto w związku z realizowaną rozbudową siedziby Komisariatu Policji Warszawa Ursynów od czerwca tego roku jednostka ta funkcjonuje w nowym – dobudowanym skrzydle. Na początek przyszłego roku zaplanowano oddanie do użytkowania modernizowanej części budynku. Całość komisariatu zostanie wyposażona w niezbędny sprzęt biurowy i teletechniczny, powstaną nowe miejsca parkingowe zarówno dla petentów jak i na potrzeby samochodów służbowych.

Również na przyszły rok zaplanowano przekazanie do użytkowania nowego budynku Komisariatu Policji w Jaktorowie. Na potrzeby Komisariatu budowany jest wolnostojący, dwukondygnacyjny budynek administracyjny oraz budynek gospodarczo-garażowy ze stanowiskami na 2 samochody i magazynem depozytu. Jednostka powstaje przy współudziale finansowym Gminy Jaktorów.

Oprócz powyższych inwestycji aktualnie KSP opracowuje dokumentację dzięki której możliwe będzie rozpoczęcie w roku 2021 rozbudowy siedziby Komisariatu Policji Warszawa Włochy.

Przebudowa komend

Środki z Programu Modernizacji Policji umożliwiły przeprowadzenie przebudowy i modernizacji istniejących już siedzib Komend Rejonowych i Powiatowych Policji oraz jednostek organizacyjnych KSP.

W 2019 roku nowy wygląd zyskał budynek przy ul. Zakroczymskiej, gdzie służbę pełnią policjanci śródmiejskiej komendy. Do użytku został oddany nowoczesny budynek, o powierzchni całkowitej ponad 2318 m² (pow. użytkowa 1836 m²), z ogólnodostępną strefą dla interesantów, pomieszczeniami dla służby dyżurnej i do prowadzenia czynności służbowych z zatrzymanym, podręcznym magazynem uzbrojenia, salą odpraw, serwerownią oraz pokojami biurowymi.

Ponadto od maja bieżącego roku opracowywana jest koncepcja na budowę i modernizację obiektów innej siedziby śródmiejskiej komendy – zabytkowego obiektu mieszczącego się przy ul. Belwederskiej. Koncepcja pozwoli na zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej a następnie realizację przedsięwzięcia. W porozumieniu z Konserwatorem Zabytków planuje się przywrócenie przedwojennego wyglądu jednostki, tak aby współgrał z zabytkowymi i historycznymi zabudowaniami, które stanowią nieruchomość użytkowaną przez jednostkę policji.

Program Modernizacji Policji objął również rozbudowę Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 8. Tę inwestycję Komenda Stołeczna Policji rozpoczęła w roku 2019. Inwestycja obejmuje modernizację siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie oraz dobudowę nowego skrzydła budynku wraz z garażem podziemnym. Prace związane z rozbudową jednostki – dobudową skrzydła zostały zakończone w lutym br. i przekazano do użytkowania nowo wybudowaną i w pełni wyposażoną część budynku. Obecnie trwają prace modernizacyjne w dotychczas użytkowanej części KPP. To powierzchnia 3561,47 m². Poprzez rozbudowę obiektu o nowe skrzydło oraz zagospodarowanie całego terenu działki uzupełniono funkcję istniejącego budynku. Mając na uwadze zwiększenie obsady etatowej, obiekt po rozbudowie będzie spełniał wymagane parametry i przepisy . Inwestycja zapewni tym samym zwiększenie powierzchni użytkowej oraz lepsze warunki pracy dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych.

Dzięki środkom pochodzącym z Programu Modernizacji Policji możliwe było zrealizowanie zmiany sposobu zasilania w ciepło obiektu KPP w Otwocku poprzez budowę nowego budynku na potrzeby kotłowni gazowej. Działanie to nie tylko przyniesie wymierne efekty finansowe w postaci oszczędności, ale ma realny pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Był to pierwszy krok do rozbudowy całej siedziby otwockiej Policji. W roku bieżącym odebrano dokumentację dla rozbudowy i przebudowy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem i zewnętrzną infrastrukturą. Na kolejne trzy lata, począwszy od roku 2022 zaplanowano budowę nowego skrzydła, przebudowę istniejącego budynku wraz z modernizacją pomieszczeń służbowych tak aby docelowo jednostka dysponowała ponad czterema tysiącami całkowitej powierzchni użytkowej z czego prawie 1 300 m2 stanowić będzie powierzchnia biurowa. Zaplecze jednostki stanowić będzie budynek garażowy, obiekty magazynowe, kojce dla psów.

Modernizacja serca KSP

Program Modernizacji Policji przyczynił się do przebudowy pomieszczeń, mieszczącego się w Komendzie Stołecznej Policji, Stołecznego Stanowiska Kierowania. Priorytetowe zadanie miało na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy, dlatego podjęto decyzję o modernizacji serca jednostki. Od października 2020 roku policjanci SSK pracują w nowoczesnych pomieszczeniach wyposażonych w zmodernizowane sieci i systemy teleinformatyczne.

Sprzęt najnowszej generacji pomaga policjantom skutecznie monitorować stan bezpieczeństwa w Warszawie, ale także na najwyższym poziomie realizować zabezpieczenia różnego rodzaju imprez masowych czy zgromadzeń, a co za tym idzie, prowadzić efektywniejszy nadzór nad podległymi siłami.

Dzięki funduszom z Programu Modernizacji Policji w wysokości ponad 10 milionów złotych została rozszerzona funkcjonalność całego systemu wraz z wymianą niektórych elementów. Podczas prac modernizacyjnych została zwiększona funkcjonalność stanowisk dyspozytorskich, co umożliwiło jednoczesną obsługę wielu połączeń przychodzących i wychodzących, uruchomiono sterowanie radiotelefonami DMR z wykorzystaniem technologii IP. W pomieszczeniach pojawiła się nowoczesna ściana wizyjna z dodatkowymi monitorami, a także mobilny system pozycjonowania GPS, który umożliwia wizualizację rozmieszczenia sił policyjnych na mapie graficznej, np. miasta. Został wdrożony zaawansowany technologicznie bezprzewodowy system konferencyjny z możliwością zapisu dźwięku i obrazu.

System Wspomagania Dowodzenia i dostęp do sieci Internet i PSTD oraz system monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy obsługują nowe komputery. Na potrzeby policjantów SSK zostało zakupionych również kilka nowych urządzeń wielofunkcyjnych.

Inne realizacje

W ramach Programu Modernizacji Policji w Komendzie Stołecznej Policji realizowanych było również szereg zadań mających na celu poprawę warunków pracy dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych należały do nich m.in. budowa systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Centralnej Składnicy Uzbrojenia czy też termomodernizacja budynku warsztatowo-biurowego KSP w Warszawie przy ul. Karolkowej 46 oraz budynków Wydziału Transportu KSP w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 72.

Mimo, że Program Modernizacji Policji zakończył się w roku 2020 to Komenda Stołeczna Policji w dalszym ciągu realizuje inwestycje rozpoczęte w ubiegłych latach oraz wprowadza nowe zadania.

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

- budowę nowej siedziby KPP w Mińsku Mazowieckim, w której funkcjonować będą komórki organizacyjne dotychczas funkcjonujące w dwóch odrębnych lokalizacjach. Nowa siedziba jednostki, o powierzchni użytkowej ponad 4 000 m2, będzie posiadać dwie kondygnacje (druga w wysokim dachu), na terenie działki powstanie wielostanowiskowy garaż oraz kojce dla psów służbowych,

- modernizację obiektu Policyjnej Izby Dziecka KSP przy ul. Wiśniowej,

- modernizację siedziby Wydziału PG KSP przy ul. Wolskiej,

- modernizację zasilania energetycznego w siedzibie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Nowolipie, co pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa zasilania energetycznego siedziby KSP,

- modernizację punktu przystrzeliwania broni na terenie Centralnej Składnicy Uzbrojenia, dzięki której możliwe będzie bezpieczne i sprawne prowadzanie proces przeglądów technicznych i napraw broni strzeleckiej nie tylko dla Komendy Stołecznej Policji, ale również Komendy Głównej Policji, Komend Wojewódzkich oraz Szkół Policji,

- renowację zabytkowej elewacji budynku Pałacu Mostowskich przy ul. Nowolipie 2 wraz z robotami towarzyszącymi - rewitalizacją nawierzchni z kostki granitowej i chodników, dzięki której nastąpi poprawa estetyki budynku oraz wpłynie na bezpieczeństwo osób,

- przebudowę terenu OPP w Warszawie w zakresie kanalizacji teletechnicznej, budowy wiat samochodowych wraz z realizacją prac towarzyszących,

- modernizację i odtworzenie dróg i chodników wraz robotami towarzyszącymi na terenie OPP w Warszawie.

Podkreślenia wymaga fakt, że wszystkie obiekty budowane i modernizowane przez Komendę Stołeczną spełniają standardy techniczne obowiązujące w obiektach służbowych Policji oraz dostosowane są dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W każdym z obiektów zapewnia się właściwe warunki pracy dla policjantów i pracowników cywilnych, podnoszony jest również poziom obsługi interesantów.

Nowe radiowozy i motocykle

Z Programu Modernizacji Policji oraz z jednostek samorządu terytorialnego został zakupiony również sprzęt transportowy. W latach 2017 – 2021 do jednostek garnizonu stołecznego trafiło 536 nowoczesne radiowozów i motocykli w tym m.in. 230 samochodów oznakowanych, 148 nieoznakowanych, 4 pojazdy specjalistyczne oraz 16 motocykli pomaga w codziennej służbie policjantom z komend rejonowych powiatowych.

Komenda Stołeczna Policji  we  współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie w 2020 r. zrealizowała projekt pt. „Zakup samochodów z napędem elektrycznym w policyjne wersji oznakowanej wraz ze stacjami ładowania (wallbox) dla potrzeb Komendy Stołecznej Policji”. W chwili obecnej 6 samochodów z napędem elektrycznym jest wykorzystywana do patrolowania warszawskich ulic na  terenie działania KRP I i KRP II.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 KSP zrealizowała projekt pn.: „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T” W ramach w/w projektu KSP zakupiła m.in. samochody do obsługi zdarzeń drogowych, tj. 23 Ambulansów Pogotowania Ruchu Drogowego marki MAN, 2 specjalistyczne holowniki marki Iveco oraz 1 holownik marki Mercedes-Benz oraz 18 szt. bezzałogowych statków powietrznych. Zakupiony sprzęt bezpieczeństwa ruchu drogowego użytkowany jest nt. garnizonu stołecznego warszawy przez WRD KSP i WRD KPP. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 13 225 282,27 PLN. Wartość dofinansowania ze środków UE 11 236 596,98 PLN.

Na budowę nowych obiektów, przebudowę, termomodernizację i zakup wyposażenia z Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020 Komenda Stołeczna przeznaczyła ponad 411 milionów złotych. W kosztach partycypowały też samorządy terytorialne.

Nad realizacją inwestycji budowlanych i poczynionych w latach 2017 – 2020 zakupach sprzętu czuwała służba logistyczna Komendy Stołecznej Policji.

Tekst: Edyta Adamus

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 36.59 MB)

Powrót na górę strony