Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji

Data publikacji 21.07.2021

Podczas tegorocznych obchodów 102. rocznicy powstania Policji Państwowej stołeczni funkcjonariusze otrzymali odznaczenia państwowe, nagrody i nominacje na wyższy stopień służbowy. W podniosłej uroczystości udział wzięli Komendant Stołeczny Policji wraz z zastępcami, kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych stołecznego garnizonu, a także przedstawiciele instytucji, które na co dzień współpracują z Policją. Honorowy patronat nad uroczystością objął Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk.

Złożeniem kwiatów pod tablicą „Pamięci Poległych Policjantów” przez Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dzierżaka rozpoczęły się obchody 102. Rocznicy powstania Policji Państwowej w garnizonie stołecznym. Z tej okazji szef stołecznych policjantów złożył również wieniec pod tablicą pamiątkową usytuowaną na fasadzie Pałacu Mostowskich poświęconą „Pamięci Oficerów i Podoficerów Policji Państwowej II RP – Cichociemnych - Żołnierzy Armii Krajowej”.

Tuż przed uroczystym apelem z okazji Święta Policji komendant stołeczny złożył także wieniec przy Dzwonie Montera mieszczącym się w Murze Pamięci na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego.  

Oficjalne obchody rozpoczęły się chwilę później w Parku Wolności. Dowódca uroczystości nadkom. Radosław Gos złożył Komendantowi Stołecznemu Policji meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów, podniesiono flagę na maszt i odegrano Hymn RP. Następnie minutą ciszy upamiętniono poległych policjantów oraz funkcjonariuszy i pracowników Policji garnizonu stołecznego zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Szacownych gości powitał Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak, który  podkreślił, że miejsce uroczystego apelu jest symboliczne z uwagi na odbywające się tutaj co roku 1 sierpnia spotkania z żyjącymi warszawskimi powstańcami. W swoim wystąpieniu komendant zauważył, że od ponad roku również stołeczni policjanci zmagają się z niewidzialnym, ale bardzo niebezpiecznym wrogiem, jakim jest Covid-19, a walka ta stała się dla funkcjonariuszy ogromnym wyzwaniem. Do codziennych obowiązków policjantów doszło wiele nowych zadań. Wszystko to służyło jednemu celowi, który jest wyznacznikiem służby, czyli zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim obywatelom.

Nadinspektor Paweł Dzierżak wspomniał również o trzech bohaterskich postawach policjantów, którzy pokazali, jak trudna jest to służba i jak wiele trzeba dla niej poświecić: inspektor Marek Swędrak przegrał walkę z Covid -19, st. sierż. Marcin Szpyruk stracił życie ratując inną osobę (tabliczka epitafijna z jego nazwiskiem pojawiła się dziś na tablicy pamięci w Komendzie Głównej Policji). Zupełnie odmienną bohaterską postawą wyróżniła się natomiast st. sierż. Wioletta Domagała z Posterunku Policji w Zalesiu Górnym, która wygrała konkurs „Policjant, który mi pomógł”.  

Komendant stołeczny dodał, że w ostatnim czasie walka z pandemią stała się niezwykle istotnym zadaniem, ale nie przesłoniła tego, co wynika z podstawy działania Policji w każdym obszarze związanym z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa publicznego. Dzięki przeciwdziałaniu wszelkim rodzajom przestępczości spadła dynamika przestępstw, zwłaszcza kryminalnych, a wykrywalność osiągnęła poziom najwyższy od sześciu lat. W kategorii 7 przestępstw najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa Komenda Stołeczna Policji uzyskała wykrywalność na poziomie 41 procent (najlepszy wynik od 2016 roku). W tej chwili stołeczni policjanci od lat uzyskują najlepsze wyniki w kraju, jeśli chodzi o zwalczanie przestępczości narkotykowej. Do tej pory zabezpieczono rekordową ilość, ponad 700 kilogramów narkotyków, co stawia KSP na I miejscu w kraju. Podobna sytuacja dotyczy zabezpieczania mienia podejrzanych (w tym roku prawie 300 milionów złotych).

Komendant zwrócił też uwagę na bardzo dobre wyniki służby prewencyjnej i wydziału ruchu drogowego oraz podkreślił, jak ważne jest wdrażanie kolejnych zadań inwestycyjnych i remontowych.

Komendant stołeczny zaakcentował też rolę wdrażania funduszy z Programu Modernizacji Policji, ale też podziękował za wsparcie administracji rządowej i jednostkom samorządu terytorialnego, a także wszystkim zaprzyjaźnionym służbom porządkowym oraz   wszystkim komendantom, naczelnikom, kierownikom, jak i policjantom za postawę, zaangażowanie, poświęcenie, wytrwałość i odporność psychiczną i pogratulował przyznanych medali i odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie policyjne.

Jako pierwszy pośmiertnie srebrnym „Krzyżem Zasługi” został uhonorowany insp. Marek Swędrak. Odznaczenie z rąk Komendanta Stołecznego Policji odebrała wdowa po zmarłym w grudniu ubiegłego roku policjancie Pani Elżbieta Swędrak, której towarzyszyła córka Julia.

Podczas uroczystości medal „Za Długoletnią Służbę” z rąk komendanta stołecznego odebrał insp. Marek Chodakowski, Zastępca Komendanta Stołecznego ds. Prewencji. Następnie to samo odznaczenie nadinsp. Paweł Dzierżak wręczył również 30 policjantom i pracownikom cywilnym.

Obecnych na uroczystości 15 policjantów garnizonu stołecznego komendant udekorował  „Odznaką Zasłużony Policjant”.

Podczas tegorocznych obchodów Święta Policji zostały wręczone również „Medale za Zasługi dla Policji: srebrnym została odznaczona Pani Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty, brązowym natomiast st. bryg. Leszek Smuniewski, Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy. Brązowym „Medalem za zasługi dla obronności kraju”,  przyznawanym przez Ministra Obrony Narodowej, została wyróżniona nadkom. Aneta Czarnecka.

Akty mianowania na wyższe stopnie policyjne podczas uroczystego apelu odebrało 15 policjantów.

Warto dodać, że w całym garnizonie stołecznym medalem „Za Długoletnią Służbę” zostało odznaczonych 96 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Odznaka „Zasłużony Policjant” trafiła do 85 funkcjonariuszy. Dwie osoby zostały odznaczone „Medalem za Zasługi dla Policji”. Ponad 2500 policjantek i policjantów garnizonu stołecznego otrzymało akty mianowania na wyższe stopnie, w tym 226 w korpusie oficerów.

Po zakończeniu ceremonii wręczania odznaczeń i aktów mianowania na kolejne stopnie policyjne Pan Michał Prószyński szef Gabinetu Politycznego MSWiA odczytał list okolicznościowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego. – Z okazji święta największej w Polsce formacji mundurowej przyjmijcie Państwo wyrazy najwyższego szacunku za dbanie o porządek publiczny i przestrzeganie prawa. Chcę przekazać wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom Komendy Stołecznej Policji moje podziękowanie za pełnienie codziennej służby na rzecz mieszkańców Warszawy i okolic. Wasza wiedza i wysokie umiejętności są nieocenionym kapitałem w zapewnianiu poczucia bezpieczeństwa obywatelom, kiedy trzeba ratować zdrowie, życie czy mienie zawsze jesteście na posterunku.

Rolę stołecznej Policji podkreślił w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego Włodzimierz Karpiński – sekretarz m.st. Warszawy, w podziękowaniu wskazując na badania, według których ponad 92% warszawianek i warszawiaków czuje się w swoim mieście bezpiecznie.

Wyrazy uznania w imieniu Arcybiskupa Metropolity Białostockiego Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka przekazał delegat ks. płk. Andrzej Piersiak, dziekan wojsk lądowych: - pragnę przekazać słowa podziękowania za pełną poświęcenia oraz profesjonalizmu służbę mieszkańcom Warszawy i tym wszystkim, którzy do niej przybywają. Kieruję apel dla wszystkich ludzi dobrej woli: nie zgadzajmy się na niszczenie autorytetu polskiej Policji. Walka o doraźne interesy lub forsowanie własnych przekonań nie usprawiedliwiają przemocy i poniżania godności stróżów prawa. Życzę szerokiego, społecznego poparcia dla waszej niełatwej służby i sam, na miarę moich możliwości, o to zabiegam.

Uroczystości towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna Policji, Kompania Reprezentacyjna Policji wraz z pocztem sztandarowym Komendy Stołecznej Policji oraz pododdział policjantów i policjantek Komendy Stołęcznej Policji.

Uroczysta Msza św. z okazji 102. rocznicy powstania Policji Państwowej z udziałem kadry kierowniczej Komendy Stołecznej Policji odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 9.00 w Bazylice Św. Krzyża.

Tekst: Edyta Adamus

Foto: asp.szt. Krzysztof Chwała

Film: kom. Rafał Retmaniak, mł.asp. Rafał Rutkowski

 • Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
  Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
 • Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
  Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
 • Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
  Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
 • Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
  Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
 • Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
  Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
 • Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
  Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
 • Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
  Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
 • Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
  Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
 • Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
  Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
 • Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
  Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
 • Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
  Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
 • Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
  Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
 • Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
  Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
 • Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
  Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
 • Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji
  Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji

Film 2021.mp4

Pobierz plik 2021.mp4 (format mp4 - rozmiar 34.38 MB)

Powrót na górę strony