Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowało 74 nowych funkcjonariuszy

Data publikacji 29.04.2021

Dzisiaj 74 nowo przyjętych policjantów wypowiedziało słowa roty. Do służby przyjętych zostało jednak 151 funkcjonariuszy, niestety z uwagi na pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2 uroczystość odbyła się w skromniejszej formie, bez wręczenia legitymacji, udziału kadry kierowniczej stołecznej komendy, a także rodzin policjantów. Kolejni policjanci będą ślubowali już w maju.

Uroczysta zbiórka z okazji ślubowania funkcjonariuszy odbyła się na dziedzińcu wewnętrznym Pałacu Mostowskich. Po złożeniu meldunku I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji wprowadzono poczet sztandarowy, po czym 16 policjantek i 58 policjantów, którzy pomyślnie przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego, wypowiedziało słowa roty za I Zastępcą Komendanta Stołecznego insp. Krzysztofem Smelą: „… ślubuję służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…) pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom RP, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych (…) strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej (…)”.

Po złożeniu ślubowania, nowych policjantów powitał Komendant insp. Krzysztof Smela: - jestem bardzo dumny, że mogłem powitać Was w szeregach policjantów garnizonu stołecznego. Zapewne większość z Was do służby trafi w oddziale prewencji Policji, część do komend rejonowych i powiatowych Policji, a część także do komórek organizacyjnych komendy stołecznej. Podczas Waszej kariery na pewno nie raz będziecie zmieniać jednostki czy wydziały tak, aby każdy z Was znalazł dla siebie najlepsze miejsce, w którym będzie się najbardziej spełniał zawodowo. (...) oprócz tych podstawowych zadań będziecie mieli możliwość wykonywać także te najtrudniejsze zadania w całej polskiej Policji, między innymi będziecie mieli możliwość brać udział w operacjach i akcjach policyjnych dotyczących zabezpieczeń największych imprez masowych, zgromadzeń publicznych, czy też uroczystości państwowych oraz zabezpieczenia pobytu delegacji zagranicznych. (...) będziecie mieli możliwość także zwalczać przestępczość, służąc w wyspecjalizowanych wydziałach pionu kryminalnego Komendy Stołecznej Policji. 

Komendant Smela zwrócił też uwagę na to, że zawód policjanta to nie praca - „to służba społeczeństwu. Niech słowa roty ślubowania towarzyszą Wam przez całą Waszą służbę i będą obecne zarówno w tych momentach, kiedy będziecie odnosić największe sukcesy, ale także w tych trudnych, które także niekiedy się zdarzają.

W uroczystości udział wziął także Kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. Zygmunt Robert Berdychowski, który nie ukrywał, że wielką radością jest dla niego to, że może dołączyć w tak ważnej chwili do wypowiedzianych już gratulacji: - przede wszystkim wszyscy gratulujemy Wam tej śmiałej odwagi, na którą stać nie wszystkich. Ona mówi o Was samych i o Waszym charakterze, samodyscyplinie i gotowości do nowych wyzwań, czy jesteście gotowi podejmować wciąż nowe zadania.

Jak zauważył ksiądz kapelan: - Zawód policjanta jest wyjątkowy, to nie tylko zawód, ale jak zostało to podkreślone to misja, która jest niczym innym, jak służbą człowiekowi i to z uwzględnieniem wszystkich wymiarów jego życia, tego wymiaru intelektualnego, emocjonalnego, ale także duchowego i religijnego. Obecność kapelana na ślubowaniu przypomina o etycznym i moralnym charakterze Waszej służby, o tym, że zawód policjanta jest zawodem szczególnego zaufania społecznego. Ludzie ufają Wam i na Was liczą. Zetkniecie się w życiu z tą ciemną stroną, nieuczciwości, łamaniem prawa, czasem przemocą. Będzie dla Was sprawdzianem, wielkim wyzwaniem siły, nie tylko tej fizycznej, ale i duchowej, Waszej prawości.

Na zakończenie Komendant insp. Krzysztof Smela złożył nowym policjantom życzenia: - swoją służbę i przyszłość związaliście z Policją. Świadczy to o Waszej wielkiej odwadze, ale także gotowości i otwartości na wszelkie wyzwania. Pamiętajcie jednak także o tym, że to wielkie zobowiązanie wobec społeczeństwa. Życzę Wam wszystkim dużo policyjnego szczęścia, awansów i wiele zawodowej satysfakcji z wykonywanych zadań. Chciałbym, abyście byli dumni z tego, że służbę rozpoczęliście właśnie tutaj w Komendzie Stołecznej Policji.

Niebawem policjanci rozpoczną kilkumiesięczny kurs, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne w służbie.

Po ukończeniu szkolenia podstawowego policjanci rozpoczną pracę w stołecznym garnizonie. Pozostali policjanci będą ślubowali już w maju.

Tekst: Edyta Adamus


 

 • Ślubowanie policjantów
  Ślubowanie policjantów
 • Ślubowanie policjantów
  Ślubowanie policjantów
 • Ślubowanie policjantów
  Ślubowanie policjantów
 • Ślubowanie policjantów
  Ślubowanie policjantów
 • Ślubowanie policjantów
  Ślubowanie policjantów
 • Ślubowanie policjantów
  Ślubowanie policjantów
 • Ślubowanie policjantów
  Ślubowanie policjantów
 • Ślubowanie policjantów
  Ślubowanie policjantów
 • Ślubowanie policjantów
  Ślubowanie policjantów

Film Ślubowanie 74 nowych funkcjonariuszy

Pobierz plik Ślubowanie 74 nowych funkcjonariuszy (format mp4 - rozmiar 32.58 MB)

Powrót na górę strony