Aktualności

Stop agresji drogowej

Data publikacji 03.03.2023

"STOP AGRESJI DROGOWEJ" - to nazwa otwartej w Komendzie Stołecznej Policji elektronicznej skrzynki pocztowej, służącej do przesyłania materiałów filmowych o ujawnionych naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami, dysponującymi tzw. "rejestratorami jazdy".

Skrzynka pocztowa ułatwia, a przede wszystkim usprawnia komunikację z Komendą Stołeczną Policji, realizującą zadania w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym na terenie m.st. Warszawy oraz powiatów ościennych.


WAŻNA INFORMACJA

Przesyłając materiał filmowy wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych).

Należy pamiętać, aby zakres informacji przesyłanych na skrzynkę  „STOP AGRESJI DROGOWEJ”  – niezależnie od przekazywanego materiału filmowego – obejmował następujące dane:

1/ data i godzina zdarzenia (miejscowość, nr drogi, nazwa ulicy),

2/ dane pojazdu (marka, nr rejestracyjny),

3/ dane zgłaszającego (imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu kontaktowego).

Przesłanie powyższych danych wraz z nagraniem,  jest niezbędne z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności wyjaśniających.  W każdej sytuacji organ powołany do ścigania i ukarania sprawców czynów zabronionych zbiera i weryfikuje przekazane dane w celu uwiarygodnienia materiału dowodowego. Stąd też, w toku prowadzonych czynności może zaistnieć konieczność protokolarnego przesłuchania osoby zgłaszającej w charakterze świadka w celu skutecznego pociągnięcia sprawcy wykroczenia do odpowiedzialności.

Przesłany film powinien być w formacie MPEG4, AVI. Maksymalna wielkość pliku 25 MB.

Filmy należy przesyłać na adres: stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl

W przypadku zarejestrowania zdarzenia w ruchu drogowym poza obszarem działania Komendy Stołecznej Policji, materiał filmowy należy przekazać do właściwej miejscowo Komendy Wojewódzkiej Policji. Adresy skrzynek pocztowych "STOP AGRESJI DROGOWEJ" dostępne są na stronach internetowych Komend Wojewódzkich Policji.


 Wykaz adresów w komendach wojewódzkich Policji:

Miasto Warszawa

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl

województwo dolnośląskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl

województwo kujawsko-pomorskie

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

stopagresjidrogowej-kwp@bg.policja.gov.pl

województwo łódzkie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

stopagresjidrogowej@ld.policja.gov.pl

województwo lubelskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl

województwo lubuskie

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

stopagrersjidrogowej@go.policja.gov.pl

województwo małopolskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl

województwo mazowieckie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu

stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl

województwo opolskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

problemdrogowy@op.policja.gov.pl

województwo podkarpackie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

stopagresjidrogowej@rz.policja.gov.pl

województwo podlaskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

stopagresjidrogowje.kwp@bk.policja.gov.pl

województwo pomorskie

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

stopagrersjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl

województwo śląskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl

województwo świętokrzyskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

stopagresjidrogowej@ki.policja.gov.pl

województwo warmińsko-mazurskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl

województwo wielkopolskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

stopagresjidrogowej@po.policja.gov.pl

województwo zachodniopomorskie

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

stopagresjidrogowej@zachodniopomorska.policja.gov.pl

 

 

Powrót na górę strony