Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

STOŁECZNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI

Data publikacji 31.07.2020

Tegoroczne Święto Policji obchodzone jest w 101. rocznicę powstania Policji Państwowej. Warto zauważyć, że rok ten jest szczególny również ze względu na dwie ważne dla naszego środowiska policyjnego rocznice. W 2020 roku obchodzimy 100. rocznicę powołania Policji Rzecznej oraz 95. rocznicę utworzenia Policji Kobiecej.

Uroczyste obchody Święta Policji w garnizonie stołecznym rozpoczęły się złożeniem kwiatów przez tablicą upamiętniającą oficerów i podoficerów Policji Państwowej II Rzeczpospolitej Polskiej przez Komendanta Stołecznego Policji Pana nadinspektora Pawła Dobrodzieja w asyście Zastępców Komendanta Stołecznego Policji, która znajduje się na frontonie Komendy Stołecznej Policji.

W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie o godz. 10.  odbyła się uroczysta msza święta w intencji policjantów i pracowników Komendy Stołecznej Policji, której przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, który wręczył Pani młodszy inspektor Annie Jędrzejewskiej-Szpak oraz Pani młodszy inspektor Agnieszce Gajewskiej-Kosim Medal „ W Służbie Bogu i Ojczyźnie”, który jest dowodem uznania i wdzięczności za pomoc i zaangażowanie w realizacji misji duszpasterstwa wojskowego.

W foyer Białej sali Komendy Stołecznej Policji przed Tablicą pamiątkową Patrona Komendy Stołecznej Policji podinspektora Policji Państwowej Mariana Stefana Kozielewskiego został wystawiony posterunek honorowy. Przed uroczystym apelem, który odbył się na dziedzińcu wewnętrznym Komendy Stołecznej Policji Pałacu Mostowskich w Warszawie Komendant Stołeczny Policji Pan nadinspektor Paweł Dobrodziej wraz z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem oraz Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Panem Michałem Prószyńskim złożył kwiaty przed tablicą upamiętniającą Patrona Komendy Stołecznej Policji podinspektora Policji Państwowej Mariana Stefana Kozielewskiego.

Po złożeniu przez dowódcę uroczystości nadkomisarza Radosława Gos meldunku Komendantowi Stołecznemu Policji Panu nadinspektorowi Pawłowi Dobrodziejowi o gotowości do rozpoczęcia apelu, został wprowadzony poczet sztandarowy Komendy Stołecznej Policji oraz odegrany hymn państwowy.

Bohaterska postawa policjantów, zaangażowanie oraz sumienne wykonywanie obowiązków służbowych znalazło uznanie i zostało doceniane. Z okazji Święta Policji za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, zarówno w służbie oraz w czasie wolnym od służby Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński skierował list do policjantów i policjantek, który odczytał Szefe Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Michał Prószyński. Ponadto  nagrodą motywacyjną zostało wyróżnionych 19 policjantów Komendy Stołecznej Policji.

Podczas uroczystości policjanci i pracownicy policji otrzymali medale, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie policyjne. W uznaniu profesjonalizmu zawodowego Komendant Główny Policji Pan generalny inspektor Jarosław Szymczyk wyróżnił nagrodą motywacyjną 18 policjantów oraz 8 pracowników Komendy Stołecznej Policji. Komendant Główny Policji również skierował list do funkcjonariuszy garnizonu stołecznego, który został odczytany przez I Zastępcę Komendanta Stołecznego inspektora Krzysztofa Smelę.

Komendant Stołeczny Policji Pan nadinspektor Paweł Dobrodziej składając wyrazy szacunku i podziękowania dla funkcjonariuszy za efektywną i wzorową służbę  wyróżnił nagrodą motywacyjną 350 policjantów garnizonu stołecznego Policji.

Pan Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki oraz Pan Marcin Wojdat, sekretarz miasta stołecznego Warszawy podsumowali efekty służby wskazując m.in. na wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Na zakończenie w imieniu awansowanych i odznaczonych głos zabrał inspektor Jerzy Sztuc, Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie. Podkreślił, że wyróżnienia z jednej strony stanowią nagrodę, z drugiej pełnią rolę zobowiązania do dalszej służby.

Uroczysty apel zakończył się wydaniem komendy przez nadkomisarza Radosława Gosa do odprowadzenia sztandaru Komendy Stołecznej Policji, a następnie złożeniem meldunku Komendantowi Stołecznemu Policji Panu nadinspektorowi Pawłowi Dobrodziejowi.

sierż. Gabriela Putyra

foto: podkom. Piotr Świstak, asp. sztab. Krzysztof Chwała, Marek Szałajski

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 28.24 MB)

Powrót na górę strony