Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dojrzałe” instytucje budują bezpieczny świat

Data publikacji 27.09.2019

Podsumowaniem wspólnych działań i prezentacją nowoczesnych rozwiązań w zakresie zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych zakończyło się czterodniowe spotkanie międzynarodowej grupy ekspertów z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Portugalii i Chorwacji, zorganizowane przez Komendę Stołeczną Policji przy wsparciu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Certyfikaty udziału w projekcie „Zwiększona gotowość do incydentów CBRN poprzez wspólne ćwiczenia pierwszych reagujących” w ramach programu UE Internal Security Fund – Police wręczył Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Marek Chodakowski.

Przez kilka dni uczestnicy z kraju i zagranicy, zaproszeni do udziału w przedsięwzięciu mówili o swoich doświadczeniach i wymieniali się dobrymi praktykami w zakresie realizacji zadań w obliczu zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych. Partnerami projektu byli: Orlen Aviation Sp. z o.o., Prezydium Policji w Berlinie, Policja Narodowa Hiszpanii, Dyrekcja Generalna Policji Chorwacji, Dyrektoriat Generalny Policji Francuskiej, Komenda Główna Policji Portugalii.

Ćwiczenia w realnym obiekcie

We wtorek uczestnicy wzięli udział w ćwiczeniach na terenie bazy paliwowej Orlen Aviation, obsługującej Lotnisko Chopina w Warszawie, co umożliwiło oddanie warunków rzeczywistego zamachu na strategiczną przestrzeń publiczną w funkcjonującym realnie obiekcie. Służby ochrony, ratownicy, strażacy i  policjanci sprawdzali w ten sposób stan przygotowania komórek interwencyjnych oraz sprawność koordynacji działań różnych służb zaangażowanych w rozpoznanie i neutralizację zagrożeń CBRN oraz zapewnienie bezpieczeństwa.

Konferencja ekspercka

Drugiego dnia eksperci CBRN z kraju i zagranicy, przedstawiciele służb policyjnych z KGP, CBŚP, BOA, komend wojewódzkich Policji oraz szeregu instytucji i specjalistycznych jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojska Polskiego prezentowali różne aspekty zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych podczas międzynarodowej konferencji eksperckiej w Wojskowej Akademii Technicznej. Przedsięwzięcie to było zorganizowane pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka i realizowane w ramach obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami i prezentowali spostrzeżenia dotyczące współczesnych wyzwań europejskich służb i instytucji w zakresie zagrożeń CBRN.

Warsztaty praktyczne

Kolejnym komponentem realizowanego przez KSP przedsięwzięcia były warsztaty praktyczne, zorganizowane przy współpracy z Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, pozwalające na podzielenie się dobrymi praktykami oraz rozwiązaniami stosowanymi w swoich krajach. Oprócz praktycznych prezentacji policjantów Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego KSP, Centralnego Biura Śledczego Policji, Laboratorium Kryminalistycznego KSP oraz przedstawicieli: Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia oraz Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, organizatorzy warsztatów: policjanci stołecznego LK i SPKP oraz pracownicy WICHiR opracowali dla biorących udział w ćwiczeniach kilka scenariuszy uwzględniających różne typy skażeń oraz specjalne zestawy pozwalające na działanie w warunkach zagrożenia CBRN. W warsztatach uczestniczyła też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6 Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

Nowoczesne rozwiązania

Na zakończenie uczestnicy projektu spotkali się w Przemysłowym Centrum Optyki - PCO S.A., by podsumować całość przedsięwzięcia i zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych. Podczas spotkania zorganizowanego przy współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową przedstawiciel PZG zaprezentował firmę, która jest wiodącym producentem sprzętu dla nowoczesnych armii. Współpracuje w realizacji krajowych i zagranicznych projektów badawczo-rozwojowych w obszarze produkcji sprzętu wojskowego i dostarcza innowacyjne i kompleksowe rozwiązania w ramach oferowanych produktów lub usług.

Zaproszeni goście usłyszeli też o wielu innowacyjnych rozwiązaniach, w tym elementach wyposażenia indywidualnego dla służb, opracowywanych i tworzonych z myślą o bezpieczeństwie ludzi w PCO S.A. oraz o produkowanym przez Makpol S.A. sprzęcie ochronnym tj. maski przeciwgazowe, hełmy ochronne, kamizelki kuloodporne, produkty ochrony przeciwchemicznej: maski przeciwgazowe, odzież ochronną i sprzęt odkażający oraz wyroby ochrony prewencyjnej (tarcze, pałki, ubiory przeciwuderzeniowe), którego głównymi odbiorcami są: wojsko, policja i straż graniczna.

Ostatni dzień spotkań w gronie eksperckim był doskonałą okazją do podsumowań. Hiszpanie i Portugalczycy podkreślili wyjątkową możliwość weryfikacji i doskonalenia  szczegółowych schematów działania i procedur w zakresie CBRN, co było możliwe dzięki prowadzonej bardzo realistycznie akcji treningowej na  nieznanym sobie obiekcie. Ekipa z Niemiec z ogromnym zainteresowaniem zapoznała się z bardzo nowoczesnym wyposażeniem polskiej konstrukcji i produkcji. Niemieccy policjanci zapewniali też, że uzyskali wiele interesujących informacji i mieli okazję  nauczyć się ciekawych rozwiązań od polskich specjalistów z wojska i policji. Z kolei chorwacki zespól przyznał, że jest zadowolony z bardzo profesjonalnego poziomu ćwiczeń, wykładów i warsztatów. Było to w ich ocenie bardzo efektywne spożytkowanie środków europejskich (przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu ISF Police).

Międzynarodowe spotkanie ekspertów od zagrożeń CBRN zakończyło uroczyste wręczenie certyfikatów uczestnikom projektu przez Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji insp. Marka Chodakowskiego. - Trwałym efektem projektu, realizowanego przez KSP, będzie między innymi opracowanie nowatorskich, multimedialnych materiałów dydaktyczno-instruktażowych, dla funkcjonariuszy europejskich organów ścigania, którzy w ten sposób będą mogli pośrednio skorzystać z wyników naszego przedsięwzięcia – mówił komendant.

 

Tekst: podinsp. Anna Kędzierzawska
Foto: insp. Sławomir Cisowski

 • Prezentacja nowoczesnych rozwiązań w zakresie CBRN
  Prezentacja nowoczesnych rozwiązań w zakresie CBRN
 • Prezentacja nowoczesnych rozwiązań w zakresie CBRN
  Prezentacja nowoczesnych rozwiązań w zakresie CBRN
 • Prezentacja nowoczesnych rozwiązań w zakresie CBRN
  Prezentacja nowoczesnych rozwiązań w zakresie CBRN
 • Prezentacja nowoczesnych rozwiązań w zakresie CBRN
  Prezentacja nowoczesnych rozwiązań w zakresie CBRN
 • Prezentacja nowoczesnych rozwiązań w zakresie CBRN
  Prezentacja nowoczesnych rozwiązań w zakresie CBRN
 • Prezentacja nowoczesnych rozwiązań w zakresie CBRN
  Prezentacja nowoczesnych rozwiązań w zakresie CBRN
 • Podsumowanie projektu dotyczącego zagrożeń CBRN
  Podsumowanie projektu dotyczącego zagrożeń CBRN
 • Podsumowanie projektu dotyczącego zagrożeń CBRN
  Podsumowanie projektu dotyczącego zagrożeń CBRN
 • Uroczystość wręczenia certyfikatów
  Uroczystość wręczenia certyfikatów
 • Uroczystość wręczenia certyfikatów
  Uroczystość wręczenia certyfikatów
 • Uroczystość wręczenia certyfikatów
  Uroczystość wręczenia certyfikatów
 • Uroczystość wręczenia certyfikatów
  Uroczystość wręczenia certyfikatów
 • Uroczystość wręczenia certyfikatów
  Uroczystość wręczenia certyfikatów
 • Uroczystość wręczenia certyfikatów
  Uroczystość wręczenia certyfikatów
 • Uroczystość wręczenia certyfikatów
  Uroczystość wręczenia certyfikatów
 • Wspólne zdjęcie osób uczestniczących w szkoleniu
Powrót na górę strony