Aktualności

Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN

Data publikacji 25.09.2019

Ćwiczeniami zaplanowanymi w partnerstwie z Orlen Aviation, specjalistycznym podmiotem PKN ORLEN, państwowej spółki - lidera na rynku paliwowym w centralnej Europie, Komenda Stołeczna Policji rozpoczęła kilkudniowe międzynarodowe przedsięwzięcie w ramach projektu „Zwiększona gotowość do incydentów CBRN poprzez wspólne ćwiczenia pierwszych reagujących” w ramach programu UE Internal Security Fund – Police. W zaplanowanych do piątku ćwiczeniach, konferencji i warsztatach weźmie udział grupa kilkudziesięciu policyjnych ekspertów zajmujących się problematyką zagrożeń CBRN, w tym specjaliści z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii i Chorwacji.

Ćwiczenia zostały przeprowadzone na terenie bazy paliwowej obsługującej Lotnisko Chopina w Warszawie – główny port lotniczy Polski. Wzięły w nich udział: służby ochrony, ratownicy, strażacy i  policjanci oraz funkcjonariusze z państw UE. Wśród obserwatorów nie zabrakło praktyków, którzy na co dzień mają do czynienia z rozmaitymi zagrożeniami.

Realizacja ćwiczenia w funkcjonującym obiekcie umożliwiła oddanie warunków rzeczywistego zamachu na strategiczną przestrzeń publiczną. W takich warunkach możliwe było nie tylko sprawdzenie przygotowania komórek interwencyjnych, ale również sprawności koordynacji działań różnych służb zaangażowanych w rozpoznanie i neutralizację zagrożenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa.

Przeprowadzeniem operacji dowodził podinsp. Mariusz Tkacz, zastępca Komendanta Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. Taktykę działań podczas ćwiczeń obserwowali przedstawiciele policji z Chorwacji, Portugalii, Hiszpanii i Niemiec, na co dzień zajmujący się problematyką związaną z zagrożeniami CBRN. Podczas wczorajszych ćwiczeń spotkał się z nimi również Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. Prewencji insp. Marek Chodakowski.

We współczesnym świecie jednym z najtrudniejszych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa są zagrożenia CBRN, łączące np. atak terrorystyczny z użyciem "brudnej bomby". Likwidacja zagrożenia, w którym materiałowi wybuchowemu towarzyszą materiały chemiczne, biologiczne lub promieniotwórczewymaga specjalistycznej wiedzy dotyczącej metod zapobiegania i ochrony podczas likwidacji zagrożenia oraz gotowości wielu służb do reagowania w takiej sytuacji kryzysowej. Posiadanie wiedzy i praktycznych umiejętności z tego zakresu przez służby pozwala na skuteczne przeciwdziałanie takim zagrożeniom.

Zdobyte w ten sposób doświadczenie i kompetencje nie mogą być osiągnięte w warunkach sali wykładowej, gdzie nie ma interakcji z rzeczywistą infrastrukturą, elementu stresu i na przykład konieczności działania w zmiennych warunków atmosferycznych.

Kamery, które śledziły każdy ruch uczestników w trakcie ćwiczenia, umożliwią późniejsze omówienie błędów i wypracowanie właściwych zachowań oraz wyciągnięcie wniosków na potrzeby materiałów instruktażowych. Opracowany pakiet dydaktyczny, uwzględniający wyniki ćwiczeń zostanie następnie rozpowszechniony w państwach UE wśród funkcjonariuszy organów ścigania.

https://www.youtube.com/watch?v=BQzYhp6jaBY

ak/ea

 • Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
  Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
 • Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
  Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
 • Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
  Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
 • Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
  Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
 • Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
  Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
 • Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
  Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
 • Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
  Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
 • Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
  Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
 • Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
  Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
 • Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
  Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
 • Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
  Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
 • Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
  Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
 • Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
  Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
 • Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
  Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
 • Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
  Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
 • Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
  Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
 • Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN
  Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN

Film Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN

Pobierz plik Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN (format mp4 - rozmiar 29.38 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony