Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja w społecznej debacie z mieszkańcami

Data publikacji 28.06.2019

Debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców Pragi Północ odbyła się w minioną środę w Wyższej Szkole Menedżerskiej przy ulicy Kawęczyńskiej 36. Wszyscy mieli okazję wymienić się swoimi spostrzeżeniami na temat działania Policji oraz innych służb oraz poruszyć nurtujące ich problemy. Przekazane informacje i uwagi będą pomocne w wypracowaniu metod eliminowania zgłoszonych zagrożeń i pomogą w dalszym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa w tej dzielnicy.

Poczucie bezpieczeństwa to jeden z głównych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców. Współdziałanie społeczeństwa z Policją oraz innymi służbami w tym zakresie jest bardzo ważne. Dlatego tak istotny był aktywny udział mieszkańców w debacie społecznej pod hasłem ,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" zorganizowanej w minioną środę w Wyższej Szkole Menedżerskiej przy ulicy Kawęczyńskiej 36, w której uczestniczył Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI Pan mł. insp. Zenon Maćkowiak, przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Praga Północ, w tym Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Komisariatu Rzecznego Policji.

Na wstępie Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI mł. insp. Zenon Maćkowiak przywitał przybyłych mieszkańców i podziękował za ich udział w spotkaniu.

Następnie głos zabrał Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5. Pan mł. bryg. mg. inż. Andrzej Mierzwicki przedstawił statystyki pożarów. Poruszył także kwestię nieprawidłowego parkowania samochodów, które uniemożliwiają szybki dojazd wozów strażackich do pożaru. Mówił, jak niebezpieczny dla zdrowia i życia jest tlenek węgla i zachęcał do wyposażenia swoich domów i mieszkań w odpowiednie czujniki. Zwrócił również uwagę na alarmujące statystyki utonięć w tym roku.

Asp. szt. Mariusz Zawadzki z Komisariatu Rzecznego Policji mówił o bezpieczeństwie nad wodą. Podał przykłady niebezpiecznych zachowań osób przebywających na kąpieliskach. Ostrzegał, aby korzystać wyłącznie z plaż strzeżonych i stosować się do informacji umieszczonych na znakach i tablicach w rejonie zbiorników wodnych.

Zastępca Naczelnika VI Oddziału Straży Miejskiej Pan Andrzej Krysik mówił o współpracy z Policją w zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych. Zwrócił się z prośbą do uczestników debaty o informowanie służb porządkowych o wszelkich niepokojących zdarzeniach. Podkreślił, jak ważna jest współpraca mieszkańców z organami ścigania.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w dzielnicy Praga Północ Pani Agnieszka Królikowska zachęciła do udziału w bezpłatnych konsultacjach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ.

Kierownik Delegatury Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pan Jarosław Kowal podsumował działania "Bezpieczne Osiedle". Podkreślił, że te cykliczne spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Wspomniał również o działaniach profilaktycznych skierowanych do najmłodszych mieszkańców dzielnicy, w ramach akcji "Bezpieczny Przedszkolak". Mówił o dobrej i owocnej współpracy ze służbami i innymi instytucjami.

Główna część debaty należała do mieszkańców, którzy przedstawili swoje postulaty dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazywali obszary, w których wymaga ono poprawy. Znalazły się również słowa podziękowania dla Policji i Straży Miejskiej za skuteczne działania, które doprowadziły do wyeliminowania niepożądanych zjawisk.

Przedstawiciele służb wysłuchali wszystkich uwag uczestników i rzeczowo starali się odpowiadać na zadawane im pytania. Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI zapewnił, że każdy sygnał dotyczący poprawy bezpieczeństwa będzie dokładnie przeanalizowany. Mł. insp. Zenon Maćkowiak zachęcił do kontaktu z dzielnicowymi w swoim miejscu zamieszkania. Przypomniał mieszkańcom o możliwości korzystania z aplikacji "Moja Komenda" i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podkreślił, że przekazane w trakcie debaty informacje i uwagi będą przekazane policjantom podczas odpraw służbowych. Opracowane zostaną również metody eliminowania zgłoszonych zagrożeń.

Na koniec spotkania podkom. Monika Trzcinka z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej wyjaśniła, jak zabezpieczyć swoje mieszkanie na czas wyjazdu wakacyjnego. Podała kilka cennych rad, dzięki którym możemy uniknąć włamania. Ostrzegała również przed fałszywymi administratorami, hydraulikami czy innymi pracownikami spółdzielni, którzy podstępnie okradają nasze mieszkania.

Po zakończeniu oficjalnej części debaty jej uczestnicy mogli w swoich indywidualnych sprawach porozmawiać z obecnymi na spotkaniu dzielnicowymi.

esz/po

Powrót na górę strony