Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo w sieci

Data publikacji 31.01.2018

Policjantka ze starobabickiej komendy przeprowadziła zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim na temat bezpieczeństwa w sieci. W trakcie zajęć dzieci usłyszały o wielu zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu, od gier i treści nieodpowiednich dla wieku, poprzez kontakty z osobami poznanymi w sieci, aż do przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych.

Spotkania profilaktyczne poświęcone były tematyce związanej z zagrożeniami płynącymi z sieci. Obok całej gamy pozytywnych zastosowań Internetu, pojawiają się również liczne zagrożenia.

Policjantka uczulała uczestników spotkań na zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, a także telefonu komórkowego. W trakcie zajęć dzieci usłyszały o wielu zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu, od gier i treści nieodpowiednich dla wieku poprzez kontakty z osobami poznanymi w sieci, aż do przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych.

Uczestnicy spotkań poznali podstawowe formy cyberprzemocy, takie jak nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie kompromitujących informacji, zdjęć, filmów oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli.

Zajęcia miały na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką cyberprzemocy, a także pokazanie możliwych konsekwencji stosowania przemocy w sieci, zarówno dla sprawcy jak i ofiary. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się jak sobie radzić z przemocą rówieśniczą stosowaną za pośrednictwem sieci, oraz gdzie szukać pomocy. Uczestnicy zajęć poznali numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111, pod który można dzwonić od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12:00- 2:00.

md/eszs

Powrót na górę strony