Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczny senior w Śródmieściu

Data publikacji 25.01.2017

Policjanci ze śródmiejskiego zespołu prewencji kryminalnej spotkali się z kolejną grupą seniorów, aby porozmawiać o ich bezpieczeństwie. Motywem przewodnim spotkania były już tradycyjnie oszustwa metodą „na policjanta”, kradzieże „na administratora”, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz w życiu codziennym. Jak ustrzec się zagrożeń i nie paść ofiarą przestępstwa, o tym wszystkim można było się dowiedzieć podczas rozmowy z policjantami.

Śródmiejscy policjanci bardzo często w różnych miejscach spotykają się osobami starszymi, aby porozmawiać o ich bezpieczeństwie. Zawsze w takich spotkaniach aktywnie uczestniczy także naczelnik śródmiejskiej Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojciech Poletyłło. Przekazywane systematycznie seniorom odblaskowe opaski mające poprawić widoczność pieszych na drodze po zapadnięciu zmroku pochodzą właśnie z BBiZK.

Tym razem funkcjonariusze rozmawiali z seniorami w domu parafialnym Kościoła Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu.

Omówiono zagrożenia, takie jak oszustwa „na policjanta”, bezpieczne poruszanie się w ruchu ulicznym w szczególności przy przechodzeniu przez jezdnię oraz bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

Policjanci tłumaczyli zebranym na spotkaniu osobom, jak działają przestępcy dokonujący oszustw, kradzieży, jakich metod używają, aby zmanipulować swoje ofiary, a w efekcie wyłudzić od nich często oszczędności całego życia.

rsz

Powrót na górę strony