Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kampania - 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet

Data publikacji 30.11.2016

25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. To także dzień, w którym rozpoczęła się kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”.

Co roku 25 listopada, w dniu ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, startuje kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. To międzynarodowa kampania na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet. Akcja zakończy się 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka. Data ta nie jest przypadkowa – symbolicznie podkreśla, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka. 

Symbolem tej kampanii jest noszenie białej wstążki przez mężczyzn. Akcja została zapoczątkowana przez kanadyjskich aktywistów po wydarzeniach tzw. masakry w Montrealu. 6 grudnia 1989 roku na terenie tamtejszej politechniki 25-letni mężczyzna postrzelił 24 kobiety i 4 mężczyzn. 14 kobiet zmarło w wyniku odniesionych ran, zabójca popełnił samobójstwo.

Tradycja noszenia białej wstążki narodziła się w 1991 roku. Noszenie jej - szczególnie przez mężczyzn - ma wyrażać ich sprzeciw wobec przemocy stosowanej wobec kobiet. Wstążka symbolizuje również osobiste zobowiązanie noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć w kwestii przemocy wobec kobiet.

Podejmowanie działań, mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej oraz ochronę osób najbardziej na nią narażonych, to jeden z priorytetów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W celu skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie opracowano i wdrożono 1 stycznia 2014 roku na terenie całego kraju algorytmy i kwestionariusze szacowania ryzyka w związku z przemocą w rodzinie.

Infolinia Obywatelska 800 676 676

Więcej informacji o akcji można znaleźć na stonach:

http://rpo.gov.pl/16-dni

www.rownetraktowanie.gov.pl

Ponadto Niebieska Linia każdego dnia zamieszcza na swojej stronie opowieść jednej z klientek o tym dlaczego warto korzystać z takich form pomocy jak Pogotowie Niebieskiej Linii.

http://www.niebieskalinia.pl/kampania-16-dni

(źródło: msw.gov.pl)

Powrót na górę strony