Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenia wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Data publikacji 07.06.2016

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji KSP oraz policyjni psychologowie przeprowadzili kolejne już szkolenie dla wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży. Z wolontariuszami rozmawialiśmy o tym, jakie są uprawnienia Policji, jak poruszać się w po drogach w kolumnach pieszych oraz na co zwracać szczególną uwagę na dworcach, w metrze i w miejscach publicznych.

To już kolejne z cyklu szkoleń, które przeprowadzili stołeczni policjanci dla wolontariuszy biorących udział w Światowych Dniach Młodzieży. I tym razem szczególną uwagę osób zaangażowanych w wolontariat ŚDM zwróciliśmy na zachowania jakie cechuje tłum, a także na to, iż każdy z nas jest elementem systemu bezpieczeństwa w kontekście zagrożeń terrorystycznych. Jak zawsze podczas i tego szkolenia nie zabrakło interesujących pytań ze strony wolontariuszy.

Kolejne spotkanie odbyło się na Białej Sali w Pałacu Mostowskich, zagadnienia psychologii tłumu i sytuacji kryzysowej omówiła z wolontariuszami nadkom. Magdalena Żaboklicka-Madziar z Wydziału Psychologów KSP a st. asp. Paweł Pławecki z Wydziału Prewencji KSP przedstawił uczestnikom szkolenia uprawnienia Policji oraz zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać pielgrzymi i wolontariusze podczas ŚDM. Wskazał również na to, jakie informacje należy niezwłocznie przekazywać policjantom, a jakie organizatorom lub innym służbom zaangażowanym w zapewnienie bezpieczeństwa. Uwagę wolontariuszy zwrócono także na zachowanie się w przypadku wystąpienia zagrożenia atakiem terrorystycznym.

Jesteśmy przekonani, że informacje przekazywane przez funkcjonariuszy podczas szkoleń wpłyną na podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników Światowych Dni Młodzieży.

Spotkanie zakończyło się potwierdzeniem tezy, że najważniejsze dla stołecznej Policji i wolontariuszy zaangażowanych do pomocy i opieki nad pielgrzymami jest szeroko pojęte bezpieczeństwo.

pp/ij

  • Szkolenia wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016
  • Szkolenia wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016
  • Szkolenia wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016
  • Szkolenia wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016
  • Szkolenia wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016
  • Szkolenia wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016
Powrót na górę strony