Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne dotyczące Mapy Zagrożeń

Data publikacji 12.02.2016

Wczoraj w sali konferencyjnej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim odbyły się konsultacje społeczne dotyczące prac nad mapą zagrożeń na poziomie powiatu. W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego podinspektor Tomasz Szachowski, Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński oraz przedstawiciele instytucji, służb i organizacji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i prządku publicznego.

12 lutego br. w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyły się konsultacje społeczne dotyczące prac nad mapą zagrożeń na poziomie powiatu. W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego podinspektor Tomasz Szachowski, Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński oraz przedstawiciele instytucji, służb i organizacji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i prządku publicznego lub których wiedza pomoże w zdefiniowaniu zagrożeń na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.

Konsultacje mają na celu wypracowanie ogólnych założeń, optymalizacji zarówno źródeł jak i zakresu informacji, które będą wykorzystane przy tworzeniu „Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Mapa Bezpieczeństwa to jedna z form wizualizacji stanu bezpieczeństwa, gdzie znajdzie się wykaz zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia, wykaz zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego sporządzony z uwzględnieniem rozkładu przestrzennego i czasowego. Mapa Zagrożeń zostanie również utworzona na poziomie powiatu.

ego

Powrót na górę strony