Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenia dla strażaków

Data publikacji 15.01.2016

W styczniu 2016 roku odbyły się w siedzibie Straży Pożarnej w Otwocku dwa szkolenia przeprowadzane dla funkcjonariuszy straży pożarnej przez mundurowych otwockiej policji. Prelekcje dotyczyły prawnych aspektów związanych z szeroko rozumianym pojęciem „korupcji” jak i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W ramach współpracy funkcjonariuszy otwockich służb mundurowych, policjanci dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą z zakresu ruchu drogowego oraz przestępstw korupcyjnych. Celem powyższych spotkań było przypomnienie funkcjonariuszom straży pożarnej jakie prawa i obowiązki ma kierujący pojazdem uprzywilejowanym, kiedy działa on w "stanie wyższej konieczności” a kiedy zostanie ukarany za popełnione wykroczenia. O tym wszystkim opowiadał pełniący obowiązki z-ca naczelnika wydziału ruchu drogowego asp. szt. Tomasz Kowalczyk.

Poszerzaniem wiedzy strażaków na temat społecznych i prawnych aspektów zachowań o charakterze korupcyjnym, zajął się kierownik referatu do walki z przestępczością gospodarczą asp. szt. Janusz Tarnacki. Strażacy wysłuchali prelekcji o skutecznych narzędziach zapobiegania i walki z korupcją w sektorze publicznym. Zajęcia te miały na celu przypomnienie podstawowych mechanizmów korupcyjnych. Gościnność i rozrywka. Gratyfikacje. Przysługi. Darowizny na cele charytatywne. Sponsoring. Konflikt interesów.

Po szkoleniach odbywały się dyskusje dotyczące poruszanej problematyki, świadczące o dużym zainteresowaniu funkcjonariuszy straży pożarnej wspomnianymi tematami. Kolejne szkolenie odbędzie się pod koniec stycznia 2016r.

sd

Powrót na górę strony