Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste ślubowanie policjantów w Muzeum Katyńskim

Data publikacji 05.01.2016

W obecności ministra Jarosława Zielińskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Cezarego Popławskiego, Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Michała Domaradzkiego, zaproszonych gości oraz kadry kierowniczej stołecznego garnizonu, 160 policjantów służby kandydackiej złożyło dzisiaj ślubowanie w Muzeum Katyńskim.

Na miejsce dzisiejszego ślubowania wybrano wyjątkowe miejsce - muzeum dokumentujące zbrodnię katyńską, popełnioną na 22 tysiącach jeńców i więźniów przetrzymywanych w latach 1939-1940 w sowieckich obozach i więzieniach. W bohaterskiej i tragicznej walce o wolność brali także udział funkcjonariusze przedwojennej Policji Państwowej. Pamiętając o ich oddanej służbie, nowo wstępujący w szeregi Policji, dali świadectwo szacunku dla dziejów i tradycji całej formacji.

Meldunek przyjął minister Jarosław Zieliński, który następnie dokonał przeglądu pododdziałów i przywitał policjantów. Po odegraniu hymnu państwowego nowo przyjęci policjanci złożyli ślubowanie na sztandar powtarzając słowa roty za nadinsp. Michałem Domaradzkim, Komendantem Stołecznym Policji.

Po ślubowaniu do młodych policjantów z gratulacjami zwrócił się minister Jarosław Zieliński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Dzisiejsze ślubowanie to ważny moment na waszej drodze zawodowej. Słowa roty stawiają przed wami prawdziwe wyzwania. Pragnąc im sprostać niezbędna jest sprawność, znajomość przepisów prawa, doskonałe wyszkolenie, a przede wszystkim poświęcenie. Od tego zależeć będzie bezpieczeństwo obywateli i państwa. Dlatego też wasza służba ma szeroki wymiar i powinna być kojarzona z niesieniem ludziom pomocy. Bądźcie gotowi ich chronić. Życząc satysfakcji zawodowej zwracam się do waszych rodzin, aby wspierały was w trudnej służbie. Trzymajcie się! - tymi słowami minister zakończył swoje przemówienie.

Gratulacje nowo przyjętym policjantom złożył również nadinsp. Cezary Popławski - Zastępca Komendanta Głównego Policji. - To wielki zaszczyt dla was, aby złożyć ślubowanie w tak wyjątkowym miejscu. Życzę wam dobrych wyników po zakończeniu szkolenia i zasłużonych awansów już w czasie pełnienia służby.

Do policjantów zwrócił się także Zdzisław Sipiera - Wojewoda Mazowiecki: - Jesteście wyznaczeni do szczytnych celów, aby służyć państwu i poświęcać się mu nawet z narażeniem życia.

- Ślubujecie w miejscu szczególnym dla każdego Polaka, które jest hołdem dla walczących za wolność - powiedział Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Michał Domaradzki. Wy również podjęliście się trudnego zadania, którego realizacja będzie budowała wizerunek całej Policji. Życząc wam powodzenia, przekażcie proszę słowa uznania najbliższym, których wsparcie będzie niezwykle istotne.

Podczas dzisiejszej uroczystości złożono wieniec w Epitafium Katyńskim przed tablicami z nazwiskami ofiar katyńskich. Spotkanie było również okazją do wyróżnienia okolicznościowymi medalami przez Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego prof. Zbigniewa Wawera oraz Dyrektora Muzeum Katyńskiego Sławomira Frątczaka osób zasłużonych w krzewieniu patriotyzmu przez wspieranie działań polskiego muzealnictwa wojskowego.


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 13.3 MB)

Powrót na górę strony