Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Bezpieczna droga do szkoły”

Data publikacji 10.09.2015

Jak co roku od 1 września policjanci pojawili się w rejonach szkół, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, a kierowcom przypomnieć o zachowaniu w tych miejscach szczególnej ostrożności. Akcją „Bezpieczna droga do szkoły” objętych jest ponad 230 placówek szkolnych znajdujących się na terenie działania Komendy Stołecznej Policji. W ciągu najbliższych miesięcy policjanci będą prowadzić stałą, systematyczną pracę z dziećmi i młodzieżą szkolną ukierunkowaną głównie na profilaktykę i edukację uczniów najmłodszych klas.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego oraz komend rejonowych KSP wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej nadzorem objęli głównie drogi w rejonach szkół podstawowych, sąsiadujących z drogami o dużym natężeniu ruchu. Wrzesień jest miesiącem, kiedy policjanci ruchu drogowego to zadanie stawiają na pierwszym miejscu. W ciągu roku szkolnego kontynuują działania profilaktyczne w ramach zajęć szkolnych mówiąc, jakich zasad należy przestrzegać, by bezpiecznie dotrzeć do szkoły oraz domu po zakończeniu zajęć.

Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracają nie tylko na pieszych, ale także na kierowców, którzy są zobowiązani do zachowania w tych miejscach szczególnej ostrożności. Policjanci przypominają, że zatrzymując się w miejscu dozwolonym, nie należy ograniczać widoczności innym kierującym oraz pieszym przechodzącym przez jezdnię.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, policjanci prowadzą wzmożone kontrole pojazdów dowożących dzieci do szkół. Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracają na to, czy dzieci są przewożone w specjalnych fotelikach.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo dzieci zależy również od rodziców i opiekunów. Odprowadzając dziecko do szkoły powinni oni wybrać najbezpieczniejszą drogę, a nawet przejść nią kilkukrotnie z dzieckiem, aby utrwalić prawidłowe zachowania, zwracając uwagę na zagrożenia związane z ruchem drogowym. Powinni także wyposażyć swoje dziecko w odpowiednie odblaski.

Zwracamy się z apelem do rodziców i opiekunów, aby poprzez systematyczne rozmowy z dziećmi na temat zagrożeń i sposobów ich unikania, a przede wszystkim poprzez dawanie dobrego przykładu swoim zachowaniem, odpowiednio przygotowali dziecko do samodzielności. Pamiętajmy, że dla naszych pociech jesteśmy największym autorytetem i od nas dziecko uczy się najwięcej. Bardzo często najmłodsi, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia, zachowują się nierozważnie i niebezpiecznie. Złe nawyki wyniesione z domu rodzinnego w wielu przypadkach powodują wzrost zagrożenia i niestety kończą się tragicznie.

Apelujemy też do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze - szczególnie w rejonie szkół, przedszkoli i miejsc, gdzie grupują się dzieci.

W Wydziale Ruchu Drogowego KSP działa linia telefoniczna pod nr (22) 603-77-55, gdzie można zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w zakresie oznakowania poziomego i pionowego, uszkodzeń barierek lub łańcuchów zabezpieczających, a także inne uwagi w zakresie inżynierii drogowej w rejonach przyszkolnych na terenie Warszawy.

Powrót na górę strony