Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs „Policjant, który mi pomógł” 2015

Data publikacji 31.03.2015

Komenda Stołeczna Policji przypomina o trwającej VIII edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł” którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytut Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia”. Konkurs ma na celu wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2015 roku.

Konkurs od pierwszej edycji odbywa się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji (z wyjątkiem Policji) można nadsyłać przez cały rok bezpośrednio do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ( ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie).

Kandydatury nadesłane po 31 maja 2015 roku zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.

Laureatów Konkursu wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich trzech edycji oraz przedstawiciel Biura Prewencji
i Ruchu Drogowego KGP.

W 2015 roku wręczenie nagród 5 kolejnym laureatom odbędzie się podczas Centralnych Obchodów Święta Policji w Warszawie.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl

 

Powrót na górę strony