Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

,,Cała Polska widzi odblask Mazowsza”

Data publikacji 28.11.2014

Diecezja Warszawsko – Praska włączyła się w akcję bezpieczeństwa pieszych na drogach. Jednym z tematów dzisiejszej konferencji prasowej była organizowana przez Kurię Warszawsko – Praską kampania ,,Cała Polska widzi odblask Mazowsza”, w której udział wzięła podinsp. Marzena Gomołowska – Domańska z Wydziału Ruchu Drogowego KSP. Gospodarzem tego spotkania był Jego Ekscelencja Arcybiskup Henryk Hoser.

Celem akcji jest zmniejszenie wypadków na drogach z udziałem pieszych uczestników oraz poprawa ich bezpieczeństwa. Inicjatorem tych działań jest Diecezja Warszawsko-Praska Papieskich Dzieł Misyjnych.

Podczas konferencji głos zabrała podinsp. Marzena Gomołowska – Domańska, która przypomniała nowelizację przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Od 1 września 2014 r. każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny. Do zmian przepisów powinni przyzwyczaić się wszyscy, którzy nie korzystają z chodników i przejść dla pieszych lub też zmuszeni są do korzystania z ruchliwych dróg poza terenem zabudowanym. Zdaniem podinsp. Marzeny Gomołowskiej – Domańskiej kierujący pojazdem widzą osoby posiadające odblask już z odległości 150 – 300 metrów. W ten sposób, czas reakcji kierowcy na zdarzenie w miejscu niezabudowanym, jest zdecydowanie szybszy.

W trakcie konferencji prasowej propagator kampanii, ks. Marcin Iżycki poinformował zebranych, że wszystkie złożone podczas trwania akcji ofiary zostaną przekazane na dofinansowanie zakupu środków transportu dla misjonarzy pochodzących z diecezji warszawsko-praskiej.

Przypominamy obowiązujące przepisy:

https://ksp.policja.gov.pl/portal/pl/1/31771/Obowiazkowe_odblaski_dla_pieszych.html

Powrót na górę strony