Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Pracowników Policji w KSP

Data publikacji 18.11.2014

Już po raz szósty kierownictwo Komendy Stołecznej Policji złożyło podziękowania Pracownikom Policji z okazji ich święta. Wprawdzie Święto Służby Cywilnej przypada 11 listopada, jednak to dzisiaj Komendant Stołeczny Policji insp. Michał Domaradzki wręczył wyróżnienia 81 pracownikom cywilnym Policji. W uroczystości wzięła udział Claudia Torres-Bartyzel - Szef Służby Cywilnej.


Podczas uroczystości odczytany został list od Prezesa Rady Ministrów Pani Ewy Kopacz. Pani Premier podziękowała za trud oraz rzetelne wykonywanie swoich obowiązków.
 

W imieniu swoim oraz kadry kierowniczej Komendant Stołeczny Policji insp. Michał Domaradzki gratulował wszystkim pracownikom cywilnym. Podziękował za zaangażowanie i sumienną pracę oraz za codzienne wsparcie policjantów przy wykonywaniu ich czynności służbowych. Zdaniem komendanta współpraca między policjantami a pracownikami Policji działa na zasadach wzajemnego uzupełniania się w codziennych obowiązkach. Zapewnił również, że cała kadra kierownicza widzi wysiłek podejmowany przez pracowników każdego dnia. Komendant Stołeczny Policji wyjątkowe podziękowania złożył pracownikom posiadającym ponad 25 - letni staż pracy w garnizonie stołecznym. Życzył im dalszych sukcesów zawodowych i osobistych.
 

Następnie głos zabrała Claudia Torres-Bartyzel - Szef Służby Cywilnej. Pani minister wyraziła słowa uznania pracownikom cywilnym za dobrą pracę. Podziękowała w imieniu społeczności lokalnej, która ma coraz większe zaufanie do stołecznej Policji. Jej zdaniem, na wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców garnizonu warszawskiego wpływ ma również profesjonalna praca pracowników Policji. Zapewniła, że będzie starała się o podniesienie gratyfikacji pracownikom korpusu służby cywilnej.
 

Ponadto w uroczystości udział wziął Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Dąbrowski, Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy Mirosław Szymanek oraz przedstawiciele związków zawodowych: Małgorzata Lewicka, Agnieszka Galej-Góra, Jan Gałązka. Przewodniczący NSZZ pracowników Policji w KSP pogratulował osobom wyróżnionym oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej wyjątkowej uroczystości.
 

W garnizonie stołecznym pracuje ponad 1900 pracowników Policji, w tym prawie 800 osób w korpusie służby cywilnej. Zajmują oni stanowiska od referenów po specjalistów. Niektórzy z nich pełnią funkcje kierownicze. Wielu w ramach samokształcenia podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, które doceniane są przez przełożonych. To jeden z fundamentów warszawskiej Policji.
 

Podczas uroczystości został odczytany rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora Marka Działoszyńskiego o powierzeniu obowiązków Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji do spraw logistyki podinsp. Hubertowi Kowalczewskiemu.


 

podkom. Ewa Szymańska-Sitkiewicz

foto Dominik Mikołajczyk

Powrót na górę strony