Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oszukują metodą „na policjanta”

Data publikacji 23.09.2014

Przestrzegamy mieszkańców Warszawy i okolic przed oszustami wyłudzającymi od starszych osób pieniądze metodą na tzw. „policjanta”. W większości sprawcy tego typu oszustw są zatrzymywani dzięki pomocy osób, które mają świadomość tego, że mogą zostać oszukane. Niestety wciąż są osoby, które stają się ofiarami tego typu przestępców. Kiedy odbierają telefon od rzekomego „policjanta” z prośbą o pomoc w zatrzymaniu oszustów działających metodą na tzw. "wnuczka", przekazują często oszczędności całego życia. Policjanci radzą, aby nigdy nie przekazywać pieniędzy nieznanym osobom. Jeżeli coś nas zaniepokoi lepiej wykonać telefon do najbliższej jednostki policji lub swojego dzielnicowego.

Podając się za funkcjonariuszy policji przekonują starsze osoby, że rozpracowują zorganizowaną grupę przestępczą i proszą, aby im w tym pomóc. Ta pomoc ma polegać na przekazaniu gotówki. Dzięki temu będą mogli zatrzymać prawdziwych przestępców oszukujących starsze osoby na tzw. "wnuczka". W rzeczywistości są przestępcami, nie mającymi nic wspólnego z policją. Jedynym ich celem jest wzbogacenie się kosztem ludzkiej krzywdy. Sposób działania oszustów jest bardzo charakterystyczny i w każdym przypadku podobny. Sprawcy nawiązują telefonicznie kontakt z wytypowanymi osobami. Zwracają się z pilną prośbą o pożyczenie pieniędzy. Powodów, jakie podają żądając nagłej „pomocy” finansowej jest wiele. Zazwyczaj, po chwili dzwoni kolejny przestępca podający się za „policjanta” lub „oficera CBŚ”. Tu pada informacja, że wcześniej dzwonił oszust i prosi starszą osobę o pomoc w schwytaniu sprawców. W tym celu należy spełnić żądania oszustów i przekazać im pieniądze osobiście lub poprzez wpłatę na konto. Po wpłaceniu umówionej kwoty, wszelki kontakt z przestępcami się urywa. Z reguły wówczas pokrzywdzony orientuje się, że padł ofiarą oszusta.

Nadal na terenie działania garnizonu stołecznego policjanci odnotowują tego typu oszustwa. Osoby telefonujące do starszych osób podają się za policjantów, proszących o pomoc w zatrzymaniu przestępców działających metodą na tzw. „wnuczka”. Osoby te mają wpłacić na określone konto pieniądze, a resztą czyli zatrzymaniem przestępców, mają zająć się „funkcjonariusze”, którzy obserwują teren. W ten soposób tracą pieniądze, ale i biżuterię. Gdy orientuja się, że padła ofiarami oszustów, jest już niestety za późno. Z policyjnych informacji wynika, że coraz więcej osób jest świadomych zagrożenia. Dzięki temu często przestępcom nie udaje się oszukać kolejnych osób, do których telefonują oszuści, próbujący wyłudzić pieniądze.

Pamiętajmy, że zasada „ograniczonego zaufania” do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi. Oszuści wykorzystują ufność oraz dobre serce osób, które nie potrafią odmówić pomocy w trudnej sytuacji. Niespodziewane telefony osób podających się za policjantów, od dawno niewidzianych wnuków, siostrzenic czy kuzynów nie muszą zakończyć się naszą finansową porażką, jeżeli będziemy przestrzegać kilku podstawowych zasad, o które apeluje Policja.

W przypadku prośby o nagłą pożyczkę, zawsze należy:
• Poprosić o osobisty kontakt z osobą, podającą się za naszego krewnego,
• Nie ulegać presji czasu, którą wytwarzają oszuści, aby osiągnąć swój cel,
• Skontaktować się z innymi członkami rodziny w celu zweryfikowania "tragicznej" informacji, która miała być powodem pożyczki.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że nie jest to członek rodziny, czy prawdziwy funkcjonariusz tylko oszust lub w chwili, gdy telefonująca osoba postępuje w podany powyżej sposób PROSIMY O NATYCHMIASTOWE POWIADOMIENIE POLICJI.

Zdarzenia, o których mowa, należą do przestępstw bardzo uciążliwych społecznie. W związku z tym policjanci podejmują liczne działania profilaktyczne ukierunkowane na zmniejszenie ilości tych przestępstw, np. poprzez rozklejenie ulotek w tablicach informacyjnych osiedli i na klatkach schodowych budynków. Policjanci w ten sposób starają się dotrzeć z informacją o sposobie działania przestępców do wszystkich mieszkańców i uwrażliwić ich na okoliczności takich zdarzeń. Dzielnicowi prowadzą indywidualne rozmowy w trakcie obchodu rejonu służbowego dotyczące problematyki bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz docierają do domów seniora.

W działaniach profilaktycznych stołecznych policjantów wspierają duchowni z parafii rzymsko-katolickich i prawosławnych. Podczas nabożeństw kapłani odczytują list otwarty od policjantów, informując tym samym wiernych o oszustach działających metodą na tzw. „policjanta” czy „wnuczka”.

Powrót na górę strony