Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Poznaj i zrozum ryzyko…

Data publikacji 10.06.2014

Komenda Stołeczna Policji i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie, pod honorowym patronatem Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego i Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Dariusza Działo, zainaugurowały dziś kampanię edukacyjno-informacyjną pt:. „Poznaj i zrozum ryzyko… Służba Więzienna i Policja o odpowiedzialności, ochronie i zachowaniu uczestników ruchu drogowego”.

Kampanię społeczną pt:. „Poznaj i zrozum ryzyko… Służba Więzienna i Policja o odpowiedzialności, ochronie i zachowaniu uczestników ruchu drogowego”  rozpoczęła konferencja naukowa w Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie. Tematyka spotkania dotyczyła edukacji i profilaktyki związanej z zagrożeniami w ruchu drogowym oraz „trzeźwości za kółkiem” jako najlepszego sposobu na kształtowanie bezpieczeństwa na drogach.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Jarosław Kardaś. Gości powitała Zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Małgorzata Łyszko-Domagalska, która w swoim wystąpieniu podkreślała znaczenie profilaktycznych działań w zakresie bezpiecznej jazdy. Natomiast o głównym przesłaniu rozpoczynającej się kampanii społecznej mówiła Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Anna Osowska-Rembecka.

W konferencji wzięli udział m.in. dyrektorzy i instruktorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, rektorzy uczelni wyższych, przedstawiciele kół naukowych, przedstawiciele instytucji rządowych i pozarządowych, przedstawiciele Policji, Służby Więziennej i Straży Miejskiej. W spotkaniu uczestniczyli także udział licealiści oraz osadzeni aresztu.

W trakcie konferencji zaprezentowano filmy edukacyjne Wydziału Ruchu Drogowego, Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji (film wyłoniony w ramach konkursu „Świadomi Wyboru”) oraz OISW w Warszawie w ramach projektu „Więzienie Stracony Czas”. „Pasy, prędkość, alkohol” to hasła dotykające szerokiego tematu bezpieczeństwa na drogach podjętego przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego mł. insp. Piotra Jakubczaka. O skutkach brawury na drodze w wystąpieniu pn.: „Na drodze jak na wojnie – ofiary wypadków (…)” mówiła lekarka Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie ppor. lek. Magdalena Kozak. Podejmowane działania przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego omówił prezes Jacek Zalewski. Natomiast Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Anna Osowska-Rembecka podjęła temat sprawców wypadków komunikacyjnych odbywających kary pozbawienia wolności. Jako ostatni w ramach projektu „Świadectwo” zabrał głos osadzony w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego Warszawa Bemowo.

Dodatkowym atutem konferencji jest nawiązanie współpracy m.in. z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w zakresie określenia potrzeb i modelu scenariusza zajęć przeznaczonego dla osób pełnoletnich, które odbywają szkolenie lub przystępują do egzaminu na prawo jazdy. Opracowany scenariusz zajęć (wraz z pakietem filmowym) posłuży zbudowaniu przekonania, iż zachowanie każdego uczestnika ruchu drogowego ma wpływ na bezpieczeństwo innych.

Elementem zainaugurowanej dziś kampanii społecznej jest plenerowa wystawa plakatów „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” prezentowana na murze Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie przy ul. Rakowieckiej 37, dostępna dla wszystkich mieszkańców stolicy

Elżbieta Sandecka-Pultowicz
foto Dominik Mikołajczyk

Powrót na górę strony