Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nocne ćwiczenia w warszawskim metrze

Data publikacji 28.02.2014

Niespodziewany wybuch i płonące wagony w tunelu warszawskiego metra były podstawą scenariusza ćwiczeń służb ratowniczych i kryzysowych. Symulacja odbyła się w nocy z czwartku na piątek (27-28 lutego). W ćwiczeniach uczestniczyła Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Ćwiczenia pod kryptonimem „Kret” zorganizowane zostały na polecenie Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydenta m.st. Warszawy. Szczegóły dotyczące zaplanowanego scenariusza nie były znane służbom. Do współpracy w ćwiczeniu (jako pozoranci) zostali zaproszeni studenci Wojskowej Akademii Technicznej (150 osób) oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (100 osób).

- Takie symulacje są bardzo ważne dla sprawnego funkcjonowania służb bezpieczeństwa, ponieważ są okazją do praktycznego przećwiczenia przyjętych zasad współpracy, sprawdzenia się i skoordynowania swojej pracy „w terenie”, pod presją czasu. To szczególnie istotne w przypadku metra, które jest jednym z najczęściej wybieranych środków transportu, miejscem skupiającym jednorazowo ogromną liczę osób. Takie miejsce musi być bezpieczne. Dlatego akcja była tak szeroko zakrojona. Dzięki temu, że przeprowadziliśmy ćwiczenia, wszyscy będziemy mogli czuć się bardziej bezpieczni – mówiła po zakończeniu akcji Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy, która uczestniczyła w ćwiczeniach.

Scenariusz ćwiczeń był następujący: w drugim wagonie pociągu metra jadącego w kierunku stacji Młociny, w jednym z najdłuższych tuneli pomiędzy stacjami Politechnika oraz Centrum, dochodzi do wybuchu. Pociąg siłą rozpędu częściowo wtacza się na stację Centrum. Pożarem objęty zostaje drugi wagon metra, z którego wybiega palący się człowiek. Przerażeni pasażerowie pozostałych wagonów przy użyciu dźwigni ręcznie otwierają drzwi i sami ewakuują się w kierunku tunelu. Część pasażerów w wyniku wybuchu odniosła poważne rany i nie są w stanie wydostać się z pociągu o własnych siłach. Efekty wybuchu zaburzyły zdolności psychomotoryczne osób znajdujących się najbliższym jego oddziaływaniu. Tymczasem do uciekających tunelem pasażerów dochodzi odgłos kolejnej eksplozji. Dobiega on prawdopodobnie ze stacji Politechnika, do której prowadzi tunel. Personel metra podejmuje próbę ugaszenia płonącego pasażera oraz ewakuacji pozostałych osób z pociągu oraz ze stacji Centrum. Na powierzchni rozlegają się sygnały służb ratowniczych. Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe Policja i Straż Miejska są już w drodze. Żaden z ratowników nie zdaje sobie jeszcze sprawy ze skali zdarzenia. Łącznie w wyniku zajścia pogotowie ratunkowe udzieliło pomocy 56 poszkodowanym ze stacji Centrum i 50 ze stacji Politechnika.

Ćwiczenie miało na celu zweryfikowanie funkcjonujących dotychczas procedur reagowania na takie sytuacje w metrze, a także zobrazowanie sprawności i efektywności działania służb ratowniczych i porządkowych w rzeczywistym czasie. Zostało przygotowane przez m.st. Warszawa, wspólnie z Metrem Warszawskim, warszawską Komendą Miejską Straży Pożarnej i Komendą Stołeczną Policji. W akcji uczestniczyło 123 policjantów, 96 strażaków i 83 strażników miejskich, wspieranych przez 33 radiowozy, 23 pojazdy straży pożarnej oraz 19 samochodów Straży Miejskiej. Działania zabezpieczało 17 zespołów pogotowia ratunkowego.

ea/um.warszawa
 

Powrót na górę strony