Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy na debatę o bezpieczeństwie Przyczółka Grochowskiego

Data publikacji 30.11.2013

Zapraszamy mieszkańców na otwartą debatę społeczną poświęconą bezpieczeństwu Przyczółka Grochowskiego, która odbędzie się 2 grudnia o godzinie 18.00 w szkole Podstawowej nr 279 przy ulicy Cyrklowej 1. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Policji, Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga – Południe, Straży Miejskiej oraz Urzędu Dzielnicy Praga – Południe. Zapraszamy do udziału w debacie.

Spotkanie ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. To także okazja na wymianę informacji o istniejących zagrożeniach i wspólne wypracowanie metod ich eliminowania. Debata organizowana jest w związku z realizacją rządowego programu „Razem Bezpieczniej” oraz policyjnego programu zapobiegania przestępczości.

jw

Powrót na górę strony