Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Osoby zatrzymane przed meczem Legia Warszawa – Lazio Rzym - rozliczone

Data publikacji 02.12.2013

Stołeczni policjanci zakończyli rozliczanie osób zatrzymanych w związku z meczem piłki nożnej Legia Warszawa – Lazio Rzym. Łącznie do jednostek Policji trafiło 153 Włochów, 9 Polaków, 2 Duńczyków oraz jeden Brytyjczyk, Czech i Albańczyk.

Spośród pierwszych 17 osób (16 Włochów i 1 Albańczyk) zatrzymanych w związku z zakłóceniem porządku w centrum miasta, 7 osób ukarano grzywną w wysokości 3.400 zł, a wobec 10 sprawa została skierowana do trybu zwykłego z uwagi na wskazanie adresu doręczeń w Polsce i udział obrońcy z wyboru.

Kolejnych 150 osób zatrzymanych przed meczem rozliczano w związku z zakłóceniem porządku publicznego (85 osób), czynną napaścią na policjanta (36 osób), udziałem w zbiegowisku(27 osób) i naruszeniem Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (2 osoby). Trzy osoby spośród zatrzymanych trafiły do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych.

Sześć osób po przesłuchaniu zwolniono. Trzy osoby dobrowolnie poddały się karze (2 lat pozbawienia wolności z art. 223 kk w zawieszeniu na 5 lat, grzywna 2 tys. zł oraz zakaz wstępu na imprezy sportowe). 11 osób ukarano grzywną w wysokości 400 zł. Wobec sześciu osób orzeczono 2-letni zakaz wstępu na imprezy sportowe oraz 600 zł grzywny, wobec czterech – 2-letni zakaz i 500 zł grzywny, a wobec jednej – 2 letni zakaz i 2 tys. zł grzywny.

119 osób doprowadzono do sądów rejonowych za przestępstwa i wykroczenia. W tym 15 osób zostało tymczasowo aresztowanych (14 osób na okres 2 miesięcy, a 1 - na 2 miesiące zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego o wydaleniu z terenu RP). Osiem osób usłyszało wyrok bezwzględnego pozbawienia wolności za udział w zbiegowisku (zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania do czasu uprawomocnienia się wyroku – 7 osób – 3 miesiące, a 1 osoba – 6 miesięcy). Trzech zatrzymanych usłyszało natomiast wyrok pozbawienia wolności w zawieszeniu (2 osoby – kara 6 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata, 1 – kara 3 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata). Jedna osobę ukarano grzywną 1800 zł i 2-letnim zakazem wstępu na imprezy masowe w związku z naruszeniem Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Ponadto w związku z popełnionymi wykroczeniami 19 osób ukarano grzywną (16 –600 zł, 2 – 720 zł, 1 – 800 zł). Pięć osób ukarano grzywną i zakazem wstępu na imprezy sportowe (3 – grzywna 600 zł i 2-letni zakaz, 1 – 1000 zł i 2-letni zakaz, 1 – 1500 zł i 2-letni zakaz). W przypadku pięciu osób odroczono termin rozprawy, wobec 25 – sprawa została przekazana do rozpatrzenia w trybie zwyczajnym, a 14 uniewinniono.


ak


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 1.32 MB)

Powrót na górę strony