Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna w Łomiankach

Data publikacji 30.09.2013

Podczas debaty społecznej przeprowadzonej w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach mieszkańcy mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa na terenie gminy. Przy prezydialnym stole, w kierunku którego padały pytania z dziedziny bezpieczeństwa, zasiedli mi.in. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego mł. insp. Grzegorz Kondracki, Burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski, Komendant Straży Miejskiej w Łomiankach Jarek Moskalenko, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego asp. sztab. Tomasz Kruszyna oraz Komendant Komisariatu Policji w Łomiankach kom. Tomasz Niedźwiedzki.

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” ma na celu redukcję skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. W dokumencie tym wskazuje się, że: „przy współpracy z lokalnymi społecznościami należy dążyć do tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz wspierać działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności mając na celu ograniczenie najbardziej dokuczliwej dla obywateli przestępczości pospolitej”.

Taki cel przyświecał spotkaniu z mieszkańcami gminy Łomianki i zaproszonymi gośćmi, które odbyło się w piątek. O godz. 18.00 rozpoczęła się w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach debata o bezpieczeństwie z udziałem Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach mł. insp. Grzegorza Kondrackiego. Przy prezydialnym stole, w kierunku którego padały pytania z dziedziny bezpieczeństwa, zasiedli również Komendant Komisariatu Policji w Łomiankach kom. Tomasz Niedźwiedzki, Burmistrz Łomianek Pan Tomasz Dąbrowski, a także Komendant Straży Miejskiej w Łomiankach Pan Jarosław Moskalenko oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach asp. sztab. Tomasz Kruszyna.

Po przedstawieniu i przywitaniu zaproszonych gości prezentację dotyczącą stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Łomianki zaprezentował Komendant Komisariatu Policji w Łomiankach kom. Tomasz Niedźwiedzki. Na wstępie komendant przedstawił informacje ogólne dotyczące zakresu i specyfiki działania komisariatu, stanu etatowego. Chwilę później odniósł się do szczegółów pracy i wyników podległych mu policjantów przekładających się na bezpieczeństwo mieszkańców gminy. W dalszej części spotkania zgromadzeni na sali mieszkańcy mogli już zabrać głos i dzielić się swoimi spostrzeżeniami i uwagami oraz zadawać pytania, na które odpowiadali zaproszeni goście.

Debata społeczna miała na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwoliła także na wymianę informacji między Policją a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach. Przekazane informacje i uwagi będą pomocne policjantom w wypracowaniu nowych metod eliminowania zgłoszonych zagrożeń i pomogą w dalszym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa na terenie łomiankowskiej gminy.

Uczestnicy spotkania, oprócz wypowiedzi na forum, mogli wyrazić swoją opinię o pracy łomiankowskich policjantów poprzez wypełnienie anonimowej ankiety. Uwagi i wnioski w niej zawarte będą analizowane pod kątem poprawy poczucia bezpieczeństwa i skuteczności pracy funkcjonariuszy.

/ego/

Powrót na górę strony