Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Debata o bezpieczeństwie na Mokotowie

Data publikacji 31.05.2013

W środę w sali widowiskowej Centrum Łowicka, przy ulicy Łowickiej 21 miała miejsce debata społeczna zorganizowana w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. „Razem Bezpieczniej” Program ten ma na celu ograniczanie skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Taki cel przyświecał również spotkaniu z mieszkańcami Mokotowa.

W środę o godzinie 18:00 w sali widowiskowej Centrum Łowicka, przy ulicy Łowickiej 21 miała miejsce debata społeczna zorganizowana w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. „Razem Bezpieczniej” Program ten ma na celu ograniczanie skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Taki też cel przyświecał spotkaniu z mieszkańcami Mokotowa, w którym udział wzięli: Jacek Wojciechowicz – Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy, Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki, nadinsp. Dariusz Działo - Komendant Stołeczny Policji, Mirosław Szymanek - Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy, Bogdan Olesiński- Burmistrz Dzielnicy Mokotów, insp. Sylwester Sawicki - Komendant Rejonowy Policji Warszawa II, Zbigniew Leszczyński - Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz Wojciech Janicki – Naczelnik II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej.

Poczucie bezpieczeństwa to jeden z głównych czynników wpływających, na jakość życia mieszkańców. Z „Barometru Dzielnicowego” wynika, że 79% mieszkańców czuje się bezpiecznie na Mokotowie. Współdziałanie społeczeństwa z policją w tym zakresie jest z pewnością bardzo ważne. Dlatego tak istotny był aktywny udział mieszkańców w ostatnim spotkaniu. Mokotowska debata była 52 z wszystkich przeprowadzonych do tej pory debat na terenie Mazowsza.

Po przedstawieniu i przywitaniu zaproszonych gości prezentację dotyczącą stanu bezpieczeństwa w naszej dzielnicy zaprezentował Komendant Rejonowy Policji Warszawa II insp. Sylwester Sawicki. Na wstępie komendant przedstawił informacje ogólne dotyczące zakresu i specyfiki działania komendy, chwilę później odniósł się do szczegółów pracy i wyników podległych mu policjantów przekładających się na bezpieczeństwo mieszkańców Mokotowa. W dalszej części spotkania mieszkańcy zgromadzeni na sali mogli już zabrać głos i zadawać pytania oraz dzielić się swoimi spostrzeżeniami i uwagami.

Debata społeczna miała na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwoliła także na wymianę informacji między policją, a mieszkańcami dzielnicy o istniejących zagrożeniach. Przekazane informacje i uwagi będą pomocne policjantom w wypracowaniu nowych metod eliminowania zgłoszonych zagrożeń i pomogą w dalszym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa na Mokotowie.

ak/mb

Powrót na górę strony