Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Debata na temat bezpieczeństwa na terenie Ochoty

Data publikacji 24.04.2013

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” ma na celu ograniczanie skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Taki cel przyświecał wczorajszemu spotkaniu z mieszkańcami Ochoty, w którym udział wzięli Hanna Gronkiewicz Waltz - prezydent Warszawy, Dariusz Piątek - zastępca wojewody mazowieckiego, nadinsp. Mirosław Schossler - Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. Michał Domaradzki - I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji, nadkom. Tomasz Szachowski - Komendant Rejonowy Policji Warszawa III, Wojciech Komorowski - Burmistrz Dzielnicy Ochota, Zbigniew Leszczyński - Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy, Henryk Kulka – naczelnik III oddziału terenowego Straży Miejskiej oraz Ewa Gawor – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy.

Poczucie bezpieczeństwa to jeden z głównych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców w dzielnicy. Z Barometru Dzielnicowego wynika, że 78% mieszkańców czuje się bezpiecznie na terenie dzielnicy Ochota. To, co przeszkadza mieszkańcom to problem z osobami nietrzeźwymi – na to zjawisko wskazuje 29% osób. W dalszej kolejności wymieniane są grupki młodzieży hałasujące w godzinach nocnych (28%), akty wandalizmu (28%) oraz niebezpiecznie jeżdżący kierowcy (24%).

Prezentację dotyczącą stanu bezpieczeństwa w dzielnicy Ochota zaprezentował nadkom. Tomasz Szachowski. Na wstępie komendant przedstawił informacje ogólne o zakresie działania komendy, stanie etatowym, a następnie priorytety Komendanta Głównego Policji na lata 2013-2015. W dalszej części mieszkańcy zgromadzeni w sali mieli okazję zadać pytania, na które odpowiadali zaproszeni goście. Mieszkańcy dzielnicy zwracali uwagę przede wszystkim na problemy związane z nieprawidłowym parkowaniem, sprzedażą alkoholu w sklepach całodobowych, jak również wytyczenie nowych ścieżek rowerowych.

Debata społeczna miała na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwoliła także na wymianę informacji między policją, a mieszkańcami Ochoty o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu wspólnie zostaną wypracowane metody ich eliminowania.

Policjanci z Ochoty są otwarci na współpracę ze wszystkimi podmiotami we wspólnej sprawie, jaką jest poprawa bezpieczeństwa na terenie dzielnicy.

ea/ew
 

Powrót na górę strony