Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ZAPNIJ PASY !!!

Data publikacji 15.03.2013

Kierujący pojazdami oraz ich pasażerowie bardzo często lekceważą przepisy dotyczące obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa i fotelików oraz innych urządzeń bezpieczeństwa służących do przewozu dzieci. Jest to jedną z podstawowych przyczyn poważnych obrażeń ciała, prowadzących niejednokrotnie do śmierci, ofiar wypadków drogowych.

Policjanci Komendy Stołecznej Policji (zarówno ruchu drogowego jak i Komend Powiatowych i Rejonowych Policji) kontynuują działania ukierunkowane na kontrolę przestrzegania przepisów i urządzeń do przewożenia dzieci. Jednym z priorytetowych zadań Policji, jest między innymi ograniczanie tego zjawiska oraz uświadamianie uczestnikom ruchu drogowego jak ważne jest korzystanie z biernych środków bezpieczeństwa pojazdów.

Przedmiotowe działania mają na celu nie tylko dyscyplinowanie kierowców łamiących przepisy prawa, lecz przede wszystkim zwrócenie uwagi użytkownikom dróg na konsekwencje, jakie w przypadku kolizji lub wypadku niesie za sobą jazda bez zapiętych pasów.

Pamiętajmy!!!

Art. 39 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym stanowi, że:

1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3.   

2. Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:

  1. osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów;
  2. kobiety o widocznej ciąży;
  3. kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera;
  4. instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;
  5. policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Inspektora Kontroli Skarbowej, funkcjonariusza celnego i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej — podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;
  6. funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych;
  7. zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;
  8. konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;
  9. osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim.

3. W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.

4.Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką, autobusem, specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), pojazdem Policji, Straży Granicznej lub Straży Gminnej (Miejskiej).

 

Za niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy grozi mandat karny w wysokości 100 pln oraz dopisanie do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego 2 punktów karnych.

 

WRD KSP/ro

Powrót na górę strony