Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ostrożnie z fajerwerkami

Data publikacji 31.12.2012

Już tylko kilka dni do końca roku. Wielu z nas Nowy Rok przywita przy wybuchach petard i fajerwerków. Apelujemy o dużą rozwagę przy używaniu środków pirotechnicznych. Podczas zabawy fajerwerkami nie wszyscy zdają sobie sprawę, że te z pozoru niegroźne przedmioty są prawdziwymi ładunkami wybuchowymi.

Nieumiejętne obchodzenie się z nimi może doprowadzić do tragedii. Chcąc aby z Sylwestrem wiązały się tylko miłe chwile, przestrzegajmy podstawowych zasad bezpieczeństwa:

  • kupując fajerwerki lub petardy zwróćmy uwagę, czy posiadają one odpowiednie atesty;
  • sprawdzmy oznakowanie wyrobów pirotechnicznych (wyrób powinien posiadać co najmniej następujące oznaczenia; nazwę produktu i klasę bezpieczeństwa, nazwę i adres producenta, liczbę wyrobów w opakowaniu, instrukcję obsługi w języku polskim);
  • przed użyciem fajerwerków należy koniecznie zapoznać się z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zaleceniami producenta;
  • odpalając petardy należy przewidzieć tor lotu i miejsce upadku;
  • należy używać materiałów pirotechnicznych tylko na dworze
  • ładunki powinny odpalać tylko osoby dorosłe;
  • wypuszczanie fajerwerków z okien i balkonów stwarza duże prawdopodobieństwo, że mogą wpaść do mieszkania sąsiadów i spowodować pożar i obrażenia wśród innyc osób;
  • zabaw z fajerwerkami należy unikać w pobliżu samochodów, stacji paliw i zbiorników z płynami łatwopalnymi.

 

Zagadnienie dotyczące sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych uregulowane zostało w ustawie z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzaniai obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2001 Nr 67, poz. 679 z późn. zm.):

  • art.31 ust. 2 wyroby pirotechniczne mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po okazaniu dokumenty tożsamości,
  • art. 37 kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania osobom niepełnoletnim, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i przepisy prawa miejscowego.

Przepisy prawa miejscowego wskazują ramy czasowe, w których dopuszcza się używanie fajerwerków.

Petardy, rakiety, pochodnie, rzymskie ognie są nieodłącznymi elementami sylwestrowej zabawy. Pamiętajmy aby kupować je w sposób przemyślany, zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku!

ZADBAJMY WSPÓLNIE O TO, ABY KONIEC STAREGO ROKU I POCZĄTEK NOWEGO ROKU BYŁ DLA NAS WSZYSTKICH MIŁY I BEZPIECZNY.

Film Ostrożnie z fajerwerkami


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Ostrożnie z fajerwerkami (format flv - rozmiar 14.71 MB)

Powrót na górę strony