Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Debata "Razem bezpiecznie"

Data publikacji 31.10.2012

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” ma na celu redukcję skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. W dokumencie tym wskazuje się, że: „przy współpracy z lokalnymi społecznościami należy dążyć do tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz wspierać działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności mając na celu ograniczenie najbardziej dokuczliwej dla obywateli przestępczości pospolitej”.

Taki cel przyświecał spotkaniu z mieszkańcami naszego powiatu i zaproszonymi gośćmi, które odbyło się w miniony poniedziałek. 29 października w sali Nowodworskiego Ośrodka Kultury odbyła się pierwsza debata o bezpieczeństwie, z udziałem wicewojewody mazowieckiego Pana Dariusza Piątka oraz Komendanta Stołecznego Policji, nadinsp. Mirosława Schosslera. W spotkaniu uczestniczyli również: Pani Jadwiga Zakrzewska Poseł na Sejm RP, Pan Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski oraz Pan Jacek Kowalski Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Na sali nie zabrakło również samorządowców, a co najważniejsze licznie zgromadzonej lokalnej społeczność.
Gospodarzem przedsięwzięcia był Komendant nowodworskiej policji, nadkom. Marek Ujazda, który na początku przedstawił informacje ogólne dotyczące zakresu działania komendy, stanu etatowego oraz przestępczości. Po krótkiej prezentacji rozpoczęła się dyskusja na temat bezpieczeństwa na terenie powiatu. Najbardziej poruszane kwestie dotyczyły m.in: niedostatecznej ilości funkcjonariuszy, którzy patrolują dane rejony; likwidacja posterunków policji; bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nie zabrakło również pytań skierowanych do wojewody, starosty i burmistrza, które dotyczyły głównie potrzeb lokalnych samorządów.
Uczestnicy spotkania, oprócz wypowiedzi na forum, mogli wyrazić swoją opinię o pracy nowodworskiej policji poprzez wypełnienie anonimowej ankiety. Uwagi i wnioski w niej zawarte będą analizowane pod kątem poprawy poczucia bezpieczeństwa i skuteczności pracy funkcjonariuszy.
Formuła przeprowadzonej debaty jest otwarta i przewiduje możliwość składania wszelkich wniosków i uwag przez osoby, które nie mogły być na debacie. Nowodworska Policja jest otwarta na współdziałanie ze wszystkimi podmiotami we wspólnej sprawie, jaką jest poprawa bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu.

Powrót na górę strony